Emisja akcji

Podmiotom mającym zamiar zwiększyć kapitały własne ułatwiamy emisję akcji lub znalezienie inwestora. Akcje takiej spółki mogą być wprowadzone do obrotu na GPW lub na NewConnect. W razie potrzeby proces emisji akcji może być poprzedzony przekształceniem podmiotu w spółkę akcyjną lub komandytowo-akcyjną.

Doradztwo

Wspólnie ustalamy parametry oferty: wartość poszukiwanego finansowania oraz jego udział w strukturze finansowania podmiotu, ilość emitowanych akcji lub udziałów i ich cenę.

W trakcie analizy bierzemy pod uwagę również inne możliwości. Ciekawą alternatywą może być emisja obligacji zamiennych na akcje.

Przygotowanie dokumentu ofertowego i trasera

Przygotowujemy traser – dokument mający za zadanie przekazanie najważniejszych informacji o spółce i pozwalający zbadać wstępne zainteresowanie rynku ofertą inwestycyjną.

W przypadku wybranych projektów możemy również przygotować pełny dokument ofertowy (sami lub wspólnie z podmiotami współpracującymi).

Pomoc w wyborze i ocenie ofert domów maklerskich dotyczących przeprowadzenia emisji akcji w formie oferty publicznej lub prywatnej (pomoc w wyborze oferującego)

Z racji wieloletniej obecności na rynku uczestniczyliśmy w wielu ofertach publicznych i prywatnych jako strona kupująca. Z tego powodu mieliśmy styczność z ofertami przygotowanymi przez wiele różnych domów maklerskich i autoryzowanych doradców. Dzięki temu potrafimy spośród wielu ofert wybrać ofertę domu maklerskiego, która przy określonych parametrach (rodzaj instrumentów: akcje, obligacje, wielkość/wartość emisji, czas jej przeprowadzenia) planowanej emisji będzie najbardziej optymalna.

Pomoc w wyborze animatora

Oprócz wielu innych działań wprowadzenie do obrotu giełdowego wiąże się również z koniecznością znalezienia animatora dla wprowadzanych papierów. Funkcję animatora pełnią domy maklerskie. Rolą animatora jest ułatwienie obrotu (zwiększanie płynności) na danym walorze na giełdzie. Jest to realizowane poprzez wystawianie i utrzymywanie przez całą sesję giełdową lub określony okres, tak zleceń kupna, jak i sprzedaży danego waloru. Zlecenia te muszą spełniać określone warunki dotyczące wielkości/wartości zlecenia oraz różnicy między kursem sprzedaży i kursem kupna (wyrażonej w złotych lub procentach – tzw. spread).

Dom maklerski może pełnić swoją funkcje jako animator rynku lub animator emitenta. Animator rynku pełni swoja funkcję na podstawie umowy z GPW, animator emitenta – na podstawie umowy z emitentem. Na niektórych rynkach jest możliwe łączenie obu funkcji.