Inwestycje w akcje

 

Prawie każdy wie, że akcje można kupić na giełdzie lub w ramach ofert publicznych, często reklamowanych w mediach, ale tylko nieliczni wiedzą o istnieniu ofert prywatnych, kierowanych do wąskiego grona inwestorów. Do danej oferty prywatnej prowadzący podmiot może zaprosić nie więcej niż 149 inwestorów – są to więc inwestycje dość elitarne. Dzięki PIB-owi macie Państwo szansę uczestniczenia w tego typu ofertach.

Nasz serwis internetowy dedykowany ofertom prywatnym (tzw. pre-IPO) śledzi pojawiające się oferty akcji przeprowadzane przez naszych partnerów. Na stronie www są prezentowane krótkie opisy aktualnych (i archiwalnych) emisji. Akcje przeważnie w terminie późniejszym są wprowadzane na rynek NewConnect.

Bardziej szczegółowe informacje są dostępne dla osób, które założyły wypełniły formularz zgłoszeniowy w serwisie internetowym.

Jest to oferta skierowana do inwestorów akceptujących wyższe ryzyko inwestycyjne niż ryzyko związane z inwestowaniem w obligacje. Równocześnie oczekiwane zyski z inwestycji w ramach emisji pre-IPO są wyższe niż w przypadku obligacji.

Więcej informacji -> pre-IPO akcji - serwis PIB-akcje