Fundusze inwestycyjne

Zakup jednostek uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych jest jednym z bardziej znanych sposobów inwestowania na rynku kapitałowym. Fundusze te są bardzo popularne, mimo że posiadają wady. Największą z nich są wysokie opłaty pobierane przez TFI i dystrybutorów funduszy. W naszej ocenie zdecydowana większość z Państwa może osiągnąć lepszy efekt inwestycyjny (niż zakup jednostek uczestnictwa) za pomocą tańszych rozwiązań (np. konta IKE, akcji, obligacji korporacyjnych i skarbowych, ETF-ów). Wymaga to pewnego wysiłku związanego z samodzielnym składaniem zleceń na rynku giełdowym lub posiadania odpowiednio dużego kapitału do zainwestowania. W zamian uzyskujecie Państwo większą kontrolę nad swoimi inwestycjami oraz dużo niższe koszty, przekładające się na lepszą stopę zwrotu.

Jeśli chcecie Państwo poznać szczegóły – prosimy o kontakt.

W niektórych przypadkach (niewielkie kwoty inwestycji; brak czasu na samodzielne inwestowanie; chęć skorzystania ze strategii inwestycyjnych, które są niemożliwe do samodzielnej realizacji, ze względu na skomplikowanie lub wymagany nakład pracy) okazuje się jednak, że to właśnie fundusze inwestycyjne są najbardziej odpowiednim sposobem ulokowania nadwyżek finansowych. W takim wypadku bardzo istotny jest sposób, w jaki dokonuje się takich inwestycji.

 

Kupowanie funduszy bez opłat wstępnych

Jak wspominaliśmy, największą wadą funduszy jest to, że wiążą się z nimi wysokie opłaty. Ważne jest jednak to, że części tych opłat można uniknąć! Z tego powodu zasada numer 1 mówi, żeby starać się nabywać jednostki uczestnictwa bez ponoszenia opłaty dystrybucyjnej.

Opłata dystrybucyjna to dodatkowa prowizja, jaka jest płacona w przypadku nabywania jednostek uczestnictwa funduszu. Kwota ta nie jest inwestowana w fundusz, ale stanowi wynagrodzenie sprzedawcy oraz instytucji, za pośrednictwem której dokonywana jest inwestycja. Dla inwestora jest to wyłącznie KOSZT, który w żaden sposób nie poprawia wyniku inwestycyjnego.

W związku z tym faktem polecamy ofertę Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska, który w ramach usługi Bossafund umożliwia zakup bez opłaty dystrybucyjnej ponad 200 różnych funduszy inwestycyjnych.

W celu skorzystania z Bossafund konieczne jest podpisanie umowy ramowej z DM BOŚ, a po jej podpisaniu i aktywacji, wystarczy elektronicznie otworzyć rachunek Bossafund.

 

Bossafund zapewnia:

 • 0 PLN - za otwarcie i prowadzenie rachunku Bossafund,
 • 0 PLN - za realizację zleceń kupna/zamiany/sprzedaży funduszy przez Internet,
 • 0 PLN - za internetowe przelewy z rachunku Bossafund na rachunek bankowy Klienta (powyżej kwoty 500 PLN),
 • 0 PLN - za dostęp do serwisu informacyjnego,
 • bezpłatne otwarcie rejestru w funduszu,
 • bezpłatne przelewy wewnętrzne między rachunkami w DM BOŚ.

Założenie konta BossaFund w DM BOŚ za pomocą serwisu internetowego jest bardzo proste i nie wymaga wychodzenia z domu. Oczywiście możliwe jest również osobiste otwarcie go w oddziale domu maklerskiego.

 

Oto krótki opis procesu zakładania konta w serwisie internetowym Bossa.pl:

 1. Należy uruchomić formularz rejestracyjny, pozwalający na zawarcie umowy ramowej, dostępny pod adresem: https://www.bossa.pl/bossa/registrationfrw
 2. Należy wypełnić kolejne zakładki formularza:
  1. Dane Klienta: dane osobowe, adresowe, kontaktowe i podatkowe,
  2. Ankiety: związane z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy (AML),
  3. Podpisanie umów: wybór sposobu podpisania umowy oraz udzielenie informacji o uzyskaniu wiedzy o ofercie DM BOŚ.

Ważne!

Prosimy o wpisanie naszego kodu w pytaniu „Skąd dowiedziałeś się o bossa.pl?”. Należy wybrać opcję „Inne” i wpisać kod KTC_103. Podanie kodu nie wiąże się z żadnymi kosztami.


 

 Zakładanie konta BossaFund

 1. Podsumowanie: po zaakceptowaniu formularza wyświetlą się dane dostępowe do konta internetowego w bossa.pl. Dane te należy zapisać lub wydrukować.
 2. W przypadku podpisania drogą korespondencyjną, otrzymane dokumenty należy podpisać i dostarczyć do DM BOŚ.
 3. Po aktywacji umowy ramowej należy złożyć przez Internet wniosek o otwarcie konta w BossaFund.
 4. Po wpłacie środków pieniężnych można złożyć pierwsze zlecenia i rozpocząć inwestowanie w fundusze.

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z nami.


Ważne!

Po zarejestrowaniu się z naszym kodem prosimy o kontakt – przekażemy bezpłatną informację o tym, jak wybierać odpowiednie fundusze.