Człowiekiem Corporate Governance 2017 została Agnieszka Gontarek – Prezes Zarządu BONDSpot SA, która swoją pracą zawodową przyczyniła się do budowy i rozwoju ładu korporacyjnego w Polsce. Tytuł przyznano po raz trzeci w trakcie tegorocznego, siódmego już spotkania „Konferencji Rada Nadzorcza”, poświęconego praktycznym aspektom sprawowania kontroli i nadzoru właścicielskiego.

Konferencja Rada Nadzorcza to jedno z najistotniejszych wydarzeń w Polsce poświęcone tematyce rad nadzorczych. Miejsce spotkania przedstawicieli corporate governance, gdzie dokonuje się merytoryczna i rzeczowa wymiana doświadczeń oraz omówienie zagadnień i problemów związanych z nadzorem właścicielskim. Zwieńczeniem konferencji jest ceremonia przyznania wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”. W ubiegłym roku wyróżniono Wiesława Rozłuckiego – jednego z założycieli i wieloletniego prezesa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a 2 lata temu – Andrzeja S. Nartowskiego – wielkiego orędownika ładu korporacyjnego w Polsce. Zwyczajem jest, iż dotychczasowi laureaci zasiadają w Kapitule Wyróżnienia, dokonującej wyboru przyszłych laureatów.

W dniu 24 października 2017 roku w słynnych „kopułach” w Nieporazie obok Krakowa, mieszczących dawniej Alvernia Studios, a noszących obecnie nazwę Gremi Park, odbyło się całodniowe wydarzenie poświęcone wirtualnej (VR), zmieszanej (MR) i rozszerzonej (AR) rzeczywistości.

Poszukujemy podmiotu zainteresowanego nabyciem gabinetu medycyny estetycznej zlokalizowanego w Warszawie.

Biznes jest sprzedawany ze względu na wyjazd właścicieli zagranicę.

Atrakcyjna cena!

Szczegóły: PIB_Finanse_gabinet_medycyny_estetycznej_teaser_20171019.pdf

W dniach od 18 do 20 października 2017 roku odbywał się już po raz siódmy Europejski Kongres MŚP. Jak co roku uczestniczyliśmy w tym wydarzeniu. Temat przewodni kongresu „Uwolnić biznes” jest nam bardzo bliski. W wielu ciekawych dyskusjach i rozmowach kuluarowych dyskutowane były perspektywy, jakie rysują się przed mniejszymi przedsiębiorcami oraz zagrożenia wynikające np. z nowych regulacji takich jak RODO (Rozporządzenie o Ochronie danych osobowych).

Poszukujemy inwestora dla spółki prowadzącej portal internetowy obsługujący handel w modelu dropshipping.

Spółka umożliwia swoim uzytkownikom działanie na rosnącym rynku dropshippingu, bez konieczności posiadania własnej dzialalności gospodarczej.

Szczegóły: PIB_Finanse_serwis_dropshipping_teaser_20171012.pdf