PIB - Finanse z sensem

Wycena spółek i znaków towarowych

 

Wyceny przedsiębiorstw i znaków towarowych

 

 

Właściciel wie najlepiej ile jest warta jego firma.

Czy jednak na pewno?

Bardzo często właściciele biznesów mocno przeszacowują lub, wręcz przeciwnie, nie doceniają wartości posiadanego przedsiębiorstwa.

Taki stan rzeczy wynika z wielu czynników, wśród których można wymienić:

 • sentyment do stworzonego biznesu,
 • uproszczone spojrzenie na korzyści generowane przez spółkę,
 • przeszacowanie wartości niepracujących aktywów spółki,
 • uwzględnianie w wartości biznesu wyników, które pojawią się dopiero po zrealizowaniu dodatkowych inwestycji,
 • brak rozeznania aktualnych oczekiwań potencjalnych inwestorów.

Oczywiście brak wiedzy o aktualnej wartości biznesu nie przeszkadza w jego sprawnym funkcjonowaniu.

Jednak w przypadku konieczności dokonania transakcji kapitałowej (sprzedaż firmy, pozyskanie inwestora)  na rynku, brak profesjonalnej wyceny może okazać się bardzo kosztownym błędem. Z tego powodu przed:

 • sprzedażą biznesu,
 • zakupem biznesu,
 • pozyskaniem inwestora,
 • podziałem majątku w ramach sukcesji,
 • połączeniem z inną spółką

warto zlecić niezależnemu podmiotowi wykonanie obiektywnej wyceny przedsiębiorstwa.

Często wśród „zapomnianych”, a bardzo cennych aktywów spółki są znaki towarowe wytworzone wewnętrznie, których wartość rynkowa jest wysoka, a w księgach w ogóle nie są wykazywane (wartość zero złotych).

Chętnie służymy pomocą w wycenie przedsiębiorstw oraz ich aktywów niematerialnych (w tym znaków towarowych). Doradzamy również w zakresie transakcji kapitałowych.

finansowanie1

 

Finansowanie

 

 

Każdy biznes potrzebuje finansowania.

Bez tego nie może się rozwijać.

Dobrze jeśli środki własne, odroczone terminy płatności, kredyt kupiecki wystarczają do realizacji planów ekspansji. Jeśli jednak to za mało, to być może warto pomyśleć o pozyskaniu finansowania zewnętrznego:

 • dłużnego w formie (pożyczki, kredytu bankowego, w drodze emisji obligacji korporacyjnych, leasingu, faktoringu itp.),
 • lub rozważyć podniesienie kapitału własnego spółki poprzez znalezienie jednego albo więcej nowych wspólników czy akcjonariuszy.

Zaciągnięcie długu  jest związane z ponoszeniem okresowych kosztów odsetkowych oraz koniecznością zwrotu pozyskanego kapitału. W większości wypadków odsetki stanowią koszt uzyskania przychodów co zmniejsza podstawę opodatkowania.

Z kolei emisja akcji lub ustanowienie nowych udziałów nie wymaga spłaty odsetek ani oddania zainwestowanej kwoty, pozwalając szybko rozwinąć firmę, jednakże wiąże się z utratą części kontroli nad swoją spółką oraz koniecznością podzielenia się wypracowywanymi zyskami z nowymi współwłaścicielami.

Chętnie pomożemy w wyborze optymalnej metody finansowania, a następnie sprawnie przeprowadzimy cały proces pozyskania kapitału dla Państwa firmy.

GTE

 

Sprzedaż firm

 

 

Sprzedaż własnego, często tworzonego od wielu lat biznesu, być może na początku wydaje się proste, ale „im dalej w las, tym więcej drzew”. Pojawiają się pierwsze problemy i pytania:

 • gdzie znaleźć kupujących?
 • jak działać, aby o sprzedaży nie dowiedzieli się pracownicy i konkurencja?
 • skąd znaleźć czas i siły na niekończące się rozmowy z osobami podającymi się za kupujących, a chcącymi tak naprawdę tylko pozyskać informacje o firmie i właścicielach?

Firmę sprzedaje się często tylko raz w życiu. Warto to zrobić dobrze. I nie chodzi tu tylko o cenę. Nawet po znalezieniu kupującego konieczne jest prowadzenie czasochłonnych negocjacji oraz odpowiednie ustrukturyzowanie transakcji np. poprzez zmianę formy prawnej sprzedawanego przedsiębiorstwa.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą wsparcia sprzedaży biznesu.

Okazje inwestycyjne

 

Inwestowanie

 

 

Instytucje finansowe bombardują rynek hałaśliwymi reklamami przeróżnych możliwości inwestycyjnych. Jednak niezwykle trudno znaleźć wśród nich sensowne propozycje.

Co zatem wybrać?

Gdzie ulokować swoje ciężko zarobione pieniądze?

Jako osoby od wielu lat związane z inwestycjami, giełdą, doradztwem inwestycyjnym i zarządzaniem aktywami, doskonale znamy nowoczesny rynek produktów inwestycyjnych i rozumiemy oczekiwania osób  szukających nowych możliwości ulokowania środków. Mamy również  świadomość trudności w znalezieniu bezpiecznych i zyskownych lokat kapitału.

Posiadaczom wolnych środków proponujemy pojawiające się co jakiś czas ciekawe okazje inwestycyjne. Kreujemy z naszymi klientami oraz wyszukujemy na rynku projekty wpisujące się w preferencje i doświadczenie inwestorów. Zawsze dokładnie analizujemy najgorsze scenariusze związane z daną inwestycją i informujemy wyłącznie o okazjach charakteryzujących się akceptowalnym poziomem ryzyka.

Bezpłatnie oferujemy proste, zrozumiałe i zyskowne sposoby lokowania nadwyżek finansowych obejmujące m.in.:

 • inwestycje dłużne np. pożyczki dla przedsiębiorców,
 • inwestycje udziałowe - wejścia do spółek w charakterze inwestora pasywnego,
 • nieruchomości inwestycyjne i komercyjne,
 • możliwość zakupu atrakcyjnych, działających  biznesów.

Promujemy wyłącznie rozwiązania, z których sami chcielibyśmy skorzystać!

Doradztwo biznesowe i analizy finansowe

 

Doradztwo biznesowe

 

 

Pomagamy zoptymalizować biznes. Często spojrzenie osoby z zewnątrz pozwala dostrzec kwestie niewidoczne dla osób bezpośrednio zaangażowanych w działalność operacyjną.

Lata doświadczenia zdobytego w czasie pracy na stanowiskach związanych z finansami, kreowaniem nowych produktów, zarządzaniem zasobami, tworzeniem cenników i budżetów, a także zarządzaniem i nadzorem na firmami, pozwala nam z dużą dozą niezależności i obiektywizmu analizować, oceniać i pomagać w optymalizowaniu działania biznesów z wielu różnych branż.

Opracowujemy biznesplany, weryfikujemy projekcje finansowe projektów inwestycyjnych, pomagamy optymalizować koszty i ograniczać zapotrzebowanie na zewnętrzne finasowanie.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą usług doradczych!

Kupno firmy

 

Zakup przedsiębiorstw

 

 

Wyszukujemy na zlecenie atrakcyjne biznesy do przejęcia.

W obecnych czasach własna firma to jedna z lepszych inwestycji. Pomagamy znaleźć i kupić na korzystnych warunkach atrakcyjne przedsiębiorstwa i nieruchomości komercyjne.

Posiadamy szerokie i stale rozwijane kontakty biznesowe oraz doświadczenie zdobyte w czasie działań wspierających sprzedaż biznesów.  Pozwala nam to na skuteczne wyszukiwanie, a czasem wręcz kreowanie okazji rynkowych, związanych z przejęciem zyskownych przedsiębiorstw.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą wyszukania biznesu do kupienia!