Mogłoby się wydawać, że kupno firmy jest proste, a najważniejsza jest cena.

W praktyce wynegocjowanie atrakcyjnej ceny zakupu to tylko jeden z wielu elementów, które składają się na bezpieczną i atrakcyjną transakcję nabycia biznesu. W przypadku zakupu firmy kluczowym zadaniem kupującego i jego doradców jest zweryfikowanie wiarygodności informacji o biznesie przedstawianych przez sprzedającego. Oczywiście najłatwiej mają kupujący będący członkami zarządu nabywanej spółki (tzw. transakcje MBO – management boy-out, czyli wykup menadżerski), bo dokładnie znają firmę, jej standing finansowy, pozycję rynkową, zagrożenia i szanse.

Jeśli jednak kupujący nie jest insiderem (członkiem zarządu nabywanej spółki) powinien przeprowadzić dokładny audyt stanu nabywanego przedsiębiorstwa (tzw. due dilligence). Zdecydowanie warto w tym procesie skorzystać z podmiotów zewnętrznych (doradców finansowych, prawnych, być może również podatkowych), które bez emocji, profesjonalnie i dokładnie przeanalizują kondycję nabywanego biznesu.

Dodatkowo należy zadbać, aby w umowie SPA (Share Purchase Agreement – umowa nabycia akcji lub udziałów spółki) znalazły się precyzyjne oświadczenia sprzedającego, które zabezpieczą nabywcę biznesu przed przykrymi niespodziankami wynikającymi ze stanu finansów nabywanej firmy, zawartych umów, udzielonych gwarancji itp.

Służymy Państwu pomocą w zakresie doradztwa transakcyjnego (negocjacje zapisów umowy) oraz kwestii finansowych (warunki płatności, negocjacje ceny, przygotowywanie wycen, ocena krytyczna prognoz i biznesplanów, itp.).

Możemy również na Państwa zlecenie wyszukać do zakupu przedsiębiorstwo spełniające określone wymogi np. co do branży, lokalizacji, ceny, czy zyskowności.  

W przypadku zainteresowania wsparciem w procesie zakupu biznesu prosimy o kontakt.