Jednym z najpopularniejszych źródeł zewnętrznego finansowania biznesu pozostają kredyty bankowe. Kredyty są powszechnie znane, dostępne dla każdej formy działalności i najczęściej stanowią najtańsze źródło kapitału obcego.

Oszczędność czasu

Niestety znalezienie optymalnej oferty kredytu może być bardzo praco- i czasochłonne. Najpierw trzeba znaleźć bank, który oferuje kredyty w oczekiwanej wysokości, obsługuje daną branżę i zajmuje się finansowaniem określonych celów (kapitał obrotowy, inwestycje, zakup środków trwałych, refinansowanie). Następnie konieczne jest przejście całej procedury bankowej (wniosek, dokumenty, odpowiedzi na pytania dodatkowe, wyjaśnienia) koniecznej do oceny ryzyka kredytowego i zdolności kredytowej. Są to działania trwające przeważnie tygodniami. Warto zatem rozważyć skorzystanie z pomocy specjalistów w tym zakresie.

Jak to działa?

Poniżej zamieszczamy ramowy schemat procesu pozyskania finansowania bankowego:

 • Wstępna rozmowa (Klient, PIB)
 • Podpisanie umowy o zachowaniu poufności - NDA (Klient, PIB)
 • Uzyskanie danych podstawowych o sytuacji Klienta (w tym dane finansowe) i zapotrzebowaniu na finansowanie (Klient, PIB)
 • Analiza możliwych rozwiązań bankowych (PIB)
 • W przypadku potwierdzenia możliwości starania się o kredyt - podpisanie umowy o współpracy (Klient, PIB)
 • Zapytania wstępne do banków (PIB, banki)
 • Spotkania z bankami (PIB, banki)
 • Wybór banków do procedowania wniosku kredytowego (Klient, PIB)
 • Koordynacja procesu przygotowawczego do pozyskania kredytu w wybranych bankach (PIB, klient, banki)
 • Pomoc w wyborze optymalnej oferty (Klient, PIB)
 • Umowa Klienta z bankiem (Klient, bank)
 • Finalizacja działań, przelew środków finansowych na konto Klienta (Klient, bank)
 • Kontakt potransakcyjny (Klient, PIB)

Korzyści

Państwa korzyści wynikające ze współpracy z nami to m.in.:

 • szeroka oferta banków - współpracujemy ze zdecydowaną większością banków komercyjnych finansujących przedsiębiorstwa oraz wybranymi bankami spółdzielczymi nastawionymi probiznesowo,
 • brak konfliktu interesów - działamy jako przedstawiciel Państwa, czyli potencjalnego kredytobiorcy i NIE OTRZYMUJEMY WYNAGRODZENIA OD BANKÓW, dlatego naszym celem jest pomoc w uzyskaniu optymalnej oferty z punktu widzenia Państwa, jako podmiotu, który ma zaciągnąć kredyt, a nie promowanie kredytów z konkretnych banków,
 • elastyczność działania – poszukiwania optymalnego kredytu wynikają z poznania i analizy Państwa indywidualnych potrzeb.

Jeśli pozyskanie kredytu jest niemożliwe lub nieadekwatne do Państwa oczekiwań, oferujemy również alternatywne źródła finansowania.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą w zakresie pozyskania finansowania.