Jako, że dwóch wspólników PIB-Finanse przygotowywało kilka lat temu w jednym z licencjonowanych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych ofertę usług Family Office, temat ten jest nam dobrze znany. Nie mogło zatem zabraknąć nas na spotkaniu specjalnym poświęconym właśnie temu zagadnieniu, które odbyło się wieczorem 29 marca w Katowicach. Tym razem jednak wydarzenia miało miejsce w kameralnych salach hotelu, a nie w obszernych halach MCK.

Ciekawa prezentacja ukazująca zalety usług doradczych typu Family Office oraz podkreślanie przewagi nad Private Bankingiem spotkało się z dość chłodnym przyjęciem zamożnych inwestorów. Potwierdziło to tezę, że konieczna jest długotrwała akcja informacyjno-edukacyjna w zakresie Family Office, gdyż idea jest na razie mało znana i mentalnie trudna do zaakceptowania dla osób przyzwyczajonych do modelu działania pośredników finansowych, czy bankowych działów klienta zamożnego. Jak zwykle rozmowy w kuluarach stanowiły bardzo cenne dopełnienie części oficjalnej.

Warto na koniec wskazać, że PIB-Finanse w znaczącym stopniu opiera się na wartościach i podejściu, które stanowi o przewadze usługi  Family Office nad pośrednictwem finansowym.