[DORADZTWO] Emisja obligacji przez firmę deweloperską

Dla doradcy transakcyjnego firmy deweloperskiej stworzyliśmy kompletną dokumentację potrzebną do przeprowadzania emisji obligacji korporacyjnych oraz uczestniczyliśmy w przygotowaniach do emisji.

Prace obejmowały:

1. Doradztwo w zakresie przygotowania do procesu pozyskiwania finansowania w drodze emisji obligacji:
a. konstrukcja obligacji (forma, kowenanty, itp.)
b. ew. informacje upubliczniane po emisji obligacji,
c. ew. komunikacja z rynkiem (strona internetowa).

2. Przygotowanie wzorów dokumentacji w zakresie prywatnej emisji obligacji:
a. uchwał emisyjnych (Zarządu oraz w razie potrzeby Zgromadzenia Wspólników),
b. dokumentacji zgodnej z ustawą o obligacjach i warunkami domu maklerskiego w zakresie deponowania obligacji, w tym: Warunki Emisji Obligacji, Propozycję Nabycia Obligacji, Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji, tabele odsetkowe.

3. Wskazanie podmiotów trzecich mogących pełnić istotne role w procesie emisji obligacji:
a. domu maklerskiego prowadzącego ewidencję obligacji,
b. kancelarii prawnej pełniącej funkcje administratora hipoteki.

Termin realizacji projektu: kwiecień 2016