Doradztwo biznesowe

Doradzamy przedsiębiorcom w zakresie doboru struktury kapitałowej i formy działalności pod kątem:

  • możliwości pozyskania finansowania na rynku kapitałowym (np. obligacje korporacyjne i Catalyst, akcje i NewConnect lub  giełda)
  • bezpieczeństwa biznesu (sukcesja, odpowiedzialność osobista)
  • optymalizacji obciążeń podatkowych,
  • źródeł finansowania / inwestorów.

Struktura kapitałowa i forma, w jakiej prowadzony jest biznes, znacząco wpływa na wiele aspektów jego funkcjonowania. Dotyczy to sposobu i wysokości opodatkowania. Decyduje również o możliwości pozyskania finansowania: emisja obligacji jest zastrzeżona dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych i komandytowo-akcyjnych; w przypadku planów wprowadzenia spółki na Giełdę lub NewConnect, wymagana jest forma spółki akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej.

Doradztwo w zakresie struktury kapitałowej i doboru źródeł finansowania

Oferujemy doradztwo w zakresie wyboru optymalnej struktury prowadzenia działalności uwzględniającej sytuację bieżącą, ale również plany rozwoju. Możliwe jest również zbudowanie struktury wykorzystującej spółki zagraniczne.

Forma organizacyjna prowadzonej działalności

Prowadzisz biznes w formie jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) lub spółki cywilnej? Tylko w nielicznych przypadkach jest to optymalny sposób działania. Oczywiście każdy przypadek jest inny i nie da się wskazać jednej optymalnej formy prawnej. Każdy przedsiębiorca może kierować się innymi priorytetami, wśród których popularne są: prostota, niskie podatki, bezpieczeństwo, wiarygodność, łatwość pozyskania kapitału itp. Ważne, aby świadomie przeanalizować potrzeby i oczekiwania, a następnie dostosować formę organizacyjno-prawną biznesu do wniosków z takiej analizy.

Bardzo chętnie pomożemy w przeprowadzeniu takiej operacji.

Pomoc w przekształceniach formy działalności

W zakresie aspektów prawnych i podatkowych współpracujemy z doświadczonymi kancelariami prawnymi. Dzięki temu przekształcenia są przeprowadzane sprawnie i efektywnie podatkowo. Duży nacisk kładziemy na praktyczne kwestie związane z przekształceniami.

Doradztwo w zakresie źródeł finansowania

W zależności od specyfiki biznesu, stopnia rozwoju firmy, formy prawnej oraz innych uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, optymalne sposoby finansowania działalności mogą się diametralnie różnić. Jako niezależni doradcy „patrzymy na biznes z boku” i pomagamy zoptymalizować źródła finansowania prowadzonej działalności .

Jak działamy przy optymalizacji źródeł finansowania

  1. Pozyskanie informacji ogólnych.
  2. Podpisanie NDA (umowy o zachowaniu poufności) na życzenie Klienta.
  3. Poznanie szczegółów dotyczących biznesu oraz wyników finansowych.
  4. Analiza rzeczywistego zapotrzebowania na gotówkę (ew. opracowanie modelu w Excelu z projekcją kosztów i przychodów w ujęciu gotówkowym, a nie księgowym).
  5. Analiza dostępnych opcji – przede wszystkim realnej dostępności danego sposobu finansowania, a następnie kosztu i czasu oczekiwania. Ostatecznie to zawsze Klient decyduje, czy dany sposób finansowania jest dobry, tani, szybki czy nie.
  6. Pomoc w pozyskaniu finansowania (np. kredytu bankowego czy emisja obligacji korporacyjnych) – na życzenie Klienta.