Finansowanie

Każdy biznes do sprawnego działania wymaga mniejszej lub większej ilości kapitału. W początkowym etapie są to często środki własne pomysłodawcy i jego rodziny. Przeważnie pojawia się jednak, wcześniej lub później, konieczność skorzystania z finansowania zewnętrznego. W takim wypadku trzeba albo pożyczyć pieniądze (finansowanie kapitałem obcym) lub oddać część władzy i praw do dochodów pozyskując wspólników lub udziałowców (finansowanie kapitałem własnym).

Oferujemy profesjonalną pomoc w pozyskiwaniu finansowania. Na podstawie analizy Państwa biznesu, indywidualnych oczekiwań oraz realnych możliwości rynkowych, doradzamy, jakie źródło kapitału jest optymalne w danym momencie.

Wśród dostępnych opcji są m.in.: