Emisja obligacji

Finansowanie długiem może być optymalnym rozwiązaniem dla podmiotów, które mają ciekawe plany rozwojowe, ale brak im kapitału na ich realizację, a ich właściciele chcą nadal zachować kontrolę nad prowadzonym przez siebie przedsięwzięciem.

Finansowanie dłużne może mieć trzy główne formy:

  • pożyczki,
  • emisji obligacji,
  • kredytu bankowego.

Często najlepszym i najtańszym rozwiązaniem jest skorzystanie z kredytu bankowego. Ze swojej strony polecamy również rozważenie emisji obligacji. Więcej o zaletach obligacji można przeczytać na naszej stronie PIB-Obligacje: http://www.pib-obligacje.pl/emitent/emisja-obligacji

Wspólnie z podmiotem chcącym pozyskać finansowanie dłużne ustalamy optymalne parametry: formę finansowania (obligacje, pożyczka, kredyt), długość okresu finansowania, wysokość i formę oprocentowania, zabezpieczenia dla wierzycieli. Przy ustalaniu tych warunków bierzemy pod uwagę możliwości spółki oraz atrakcyjność parametrów dla potencjalnych inwestorów.

W ramach pozyskiwania finansowania dłużnego zajmujemy się przygotowaniem materiałów informacyjnych, wzoru umowy pożyczki lub warunków emisji obligacji, a przede wszystkim poszukiwaniem inwestorów.