Poszukiwanie inwestorów

Podmiotom poszukującym finansowego wsparcia pomagamy w znalezieniu inwestora branżowego lub finansowego.

Dzięki inwestorowi branżowemu firma może zyskać:

  • know how i technologie,
  • dostęp do rynków zbytu,
  • udostępnienie znaków towarowych i licencji,
  • wsparcie marketingowe i sprzedażowe.

Inwestor finansowy wnosi głównie wsparcie w formie gotówki, w zamian za objęcie akcji, udziałów, obligacji lub warrantów.

Dzięki posiadanemu doświadczeniu oraz kontaktom, nie tylko możemy wspomóc proces poszukiwania inwestorów, ale pomagamy również w ustaleniu szczegółów współpracy między inwestorami a wspieranym podmiotem. Pomoc dotyczy przygotowania harmonogramu i innych szczegółów np. ustalenia kamieni milowych (milestones) i/lub innych wskaźników realizacji celów, opracowanie założeń umowy inwestycyjnej.