Kredyty bankowe

Najpopularniejszym źródłem zewnętrznego finansowania biznesu pozostają kredyty bankowe. Kredyty są powszechnie znane, dostępne dla każdej formy działalności i najczęściej stanowią najtańsze źródło kapitału obcego.

Niestety znalezienie optymalnej oferty kredytu może być bardzo praco- i czasochłonne. Najpierw trzeba znaleźć bank, który oferuje kredyty w oczekiwanej wysokości, obsługuje daną branżę i zajmuje się finansowaniem określonych celów (kapitał obrotowy, inwestycje, zakup środków trwałych, refinansowanie). Następnie konieczne jest przejście całej procedury bankowej (wniosek, dokumenty, odpowiedzi na pytania dodatkowe, wyjaśnienia) koniecznej do oceny ryzyka kredytowego i zdolności kredytowej. Są to działania trwające przeważnie tygodniami. Warto zatem rozważyć skorzystanie z pomocy specjalistów w tym zakresie.

Współpracujemy ze zdecydowaną większością banków komercyjnych finansujących przedsiębiorstwa oraz wybranymi bankimi spółdzielczemi nastawionymi probiznesowo.

Co ważne: działamy jako przedstawiciel potencjalnego kredytobiorcy i NIE OTRZYMUJEMY WYNAGRODZENIA OD BANKÓW, dlatego naszym celem jest pomoc w uzyskaniu optymalnej oferty z punktu widzenia podmiotu, który ma zaciągnąć kredyt, a więc brak jest konfliktu interesów między nami a kredytobiorcą.

Działamy elastycznie, w sposób dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb.

Poniżej zamieszczamy ramowy schemat procesu pozyskania finansowania bankowego:

 1. Wstępna rozmowa (Klient, PIB)
 2. Podpisanie umowy o zachowaniu poufności - NDA (Klient, PIB)
 3. Uzyskanie danych podstawowych o sytuacji Klienta (w tym dane finansowe) i zapotrzebowaniu na finansowanie (Klient, PIB)
 4. Analiza możliwych rozwiązań bankowych (PIB)
 5. Podpisanie umowy o współpracy (Klient, PIB)
 6. Zapytania wstępne do banków (PIB, banki)
 7. Spotkania z bankami (PIB, banki)
 8. Wybór banków do procedowania wniosku kredytowego (Klient, PIB)
 9. Koordynacja procesu przygotowawczego do pozyskania kredytu w wybranych bankach (PIB, klient, banki)
 10. Pomoc w wyborze optymalnej oferty (Klient, PIB)
 11. Umowa  Klienta z bankiem (Klient, bank)
 12. Finalizacja działań, przelew środków finansowych na konto Klienta (Klient, bank)
 13. Kontakt potransakcyjny (Klient, PIB)
 

Jeśli pozyskanie kredytu jest niemożliwe lub nieadekwatne do Państwa oczekiwań, oferujemy alternatywne źródła finansowania np. obligacje korporacyjne, pożyczki, fundusze, wejścia udziałowe.