Pożyczki

W przypadku, gdy uzyskanie kredytu bankowego lub wyemitowanie obligacji korporacyjnych jest niemożliwe, zbyt czasochłonne, za drogie lub z innego powodu niewskazane, pomagamy w pozyskiwaniu finansowania w formie pożyczek.

Proces prowadzący do zawarcia umowy pożyczki jest mocno zindywidualizowany, a sama umowa jest przeważnie efektem bezpośrednich negocjacji obu stron. Najczęściej konieczne jest wykonanie większości działań zgodnych z poniższym schematem.

 1. Wstępna rozmowa (Klient, PIB)
 2. Podpisanie umowy o zachowaniu poufności - NDA (Klient, PIB)
 3. Uzyskanie danych podstawowych o sytuacji Klienta (w tym dane finansowe) i zapotrzebowaniu na finansowanie (Klient, PIB)
 4. Analiza możliwości pozyskania finansowania w formie pożyczki (PIB)
 5. Podpisanie umowy o współpracy (Klient, PIB)
 6. Opracowanie materiałów informacyjnych (Klient, PIB)
 7. Zapytania wstępne do inwestorów (PIB, inwestorzy)
 8. Spotkania z inwestorami (PIB, inwestorzy)
 9. Wybór inwestora (Klient, PIB)
 10. Przygotowanie dokumentacji formalnej – umowa pożyczki, zabezpieczenie (PIB, klient)
 11. Umowa  Klienta z inwestorem-pożyczkodawcą (Klient, inwestor)
 12. Finalizacja działań, przelew środków finansowych na konto Klienta (Klient, inwestor)
 13. Kontakt potransakcyjny (Klient, PIB)
 

Inwestorzy udzielający pożyczek najchętniej zabezpieczają swoje wierzytelności na nieruchomościach, choć inne warianty zabezpieczeń również są dopuszczalne.