Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą (JDG). Czy mogę finansować się emisją obligacji?

Osoby fizyczne, nawet jeśli prowadzą działalność gospodarczą, nie mogą emitować obligacji.

Finansowanie dłużne dla JDG można pozyskać w formie kredytu bankowego lub pożyczki. Natomiast po przekształceniu działalności w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną lub komandytowo akcyjną dopuszczalne jest emitowanie obligacji.