Czy spółka jawna może wyemitować obligacje korporacyjne?

Niestety nie. Prawo emisji obligacji posiadają wyłącznie spółki komandytowo-akcyjne i spólki kapitałowe, czyli akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością.