Jakie poniosę koszty finansując się obligacjami korporacyjnymi?

Z emitowaniem obligacji wiążą się trzy główne grupy kosztów:

  1. Oprocentowanie – czyli odsetki wypłacane obligatariuszom, ewentualnie inne świadczenia wynikające z warunków emisji obligacji.
  2. Koszt przeprowadzenia emisji – opłata za przygotowanie dokumentacji (przeważnie jest to stały koszt wyrażony kwotowo), koszt ustanowienia zabezpieczeń obligacji (jeśli obligacje będą zabezpieczane) oraz tzw. success fee, czyli wynagrodzenie za uplasowanie emisji na rynku (przeważnie wyrażone jako pewien % wartości sprzedanych obligacji).
  3. Koszt obsługi obligacji – w tej kategorii znajdują się np. koszty związane z notowaniem obligacji na rynku Catalyst oraz koszty sporządzania i udostępnienia inwestorom raportów okresowych.