Fundusze inwestycyjne

Zakup jednostek uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych jest jednym z bardziej znanych sposobów inwestowania na rynku kapitałowym. Fundusze te są bardzo popularne, mimo że posiadają wady. Największą z nich są wysokie opłaty pobierane przez TFI i dystrybutorów funduszy. W naszej ocenie zdecydowana większość z Państwa może osiągnąć lepszy efekt inwestycyjny (niż zakup jednostek uczestnictwa) za pomocą tańszych rozwiązań (np. konta IKE, akcji, obligacji korporacyjnych i skarbowych, ETF-ów). Wymaga to pewnego wysiłku związanego z samodzielnym składaniem zleceń na rynku giełdowym lub posiadania odpowiednio dużego kapitału do zainwestowania. W zamian uzyskujecie Państwo większą kontrolę nad swoimi inwestycjami oraz dużo niższe koszty, przekładające się na lepszą stopę zwrotu.

W niektórych przypadkach (niewielkie kwoty inwestycji; brak czasu na samodzielne inwestowanie; chęć skorzystania ze strategii inwestycyjnych, które są niemożliwe do samodzielnej realizacji, ze względu na skomplikowanie lub wymagany nakład pracy) okazuje się jednak, że to właśnie fundusze inwestycyjne są najbardziej odpowiednim sposobem ulokowania nadwyżek finansowych. W takim wypadku bardzo istotny jest sposób, w jaki dokonuje się takich inwestycji.

 

Kupowanie funduszy bez opłat wstępnych

Jak wspominaliśmy, największą wadą funduszy jest to, że wiążą się z nimi wysokie opłaty. Ważne jest jednak to, że części tych opłat można uniknąć! Z tego powodu zasada numer 1 mówi, żeby starać się nabywać jednostki uczestnictwa bez ponoszenia opłaty dystrybucyjnej.

Opłata dystrybucyjna to dodatkowa prowizja, jaka jest płacona w przypadku nabywania jednostek uczestnictwa funduszu. Kwota ta nie jest inwestowana w fundusz, ale stanowi wynagrodzenie sprzedawcy oraz instytucji, za pośrednictwem której dokonywana jest inwestycja. Dla inwestora jest to wyłącznie KOSZT, który w żaden sposób nie poprawia wyniku inwestycyjnego.