Inwestycje zagraniczne

 

PIB umożliwia inwestowanie za pośrednictwem austriackiego banku specjalizującego się w bankowości prywatnej. Jest to bezpieczny bank objęty austriacką tajemnicą bankową (jedną z najlepszych w Europie).

W ramach oferty, oprócz rachunków bankowych, Klienci mogą skorzystać m.in. z usług zarządzania aktywami oraz wszystkich inwestycji na najważniejszych rynkach akcji i obligacji, a także mają możliwość handlu walutami i metalami szlachetnymi czy zakupu wiodących funduszy inwestycyjnych.

Współpraca z bankiem jest bardzo wygodna, gdyż komunikacja prowadzona jest w języku polskim, spotkania z dedykowanym bankierem odbywają się w Polsce w miejscu dogodnym dla Klienta, a bliskość Wiednia umożliwia osobiste wizyty w banku, jeśli Klient ma taką chęć.

Oferta rachunku bankowego i powiązanych z nim usług może być ciekawa dla osób korzystających z rozwiązań optymalizacji dochodów w ramach spółek zagranicznych.

Chcesz zainwestować -> skontaktuj się za nami