O nas

Prywatny Inkubator Biznesów sp. z o.o. (PIB-Finanse) to niezależny podmiot doradczy powstały w 2003 roku. Udziałowcami oraz współpracownikami spółki są osoby o bardzo dużym doświadczeniu w branży finansowej, w tym posiadające licencje doradców inwestycyjnych i maklerów papierów wartościowych.

Początkowo PIB-Finanse działał jako inkubator pomysłów biznesowych, ale z biegiem czasu działalność spółki zaczęła się koncentrować na szeroko rozumianych finansach. W chwili obecnej PIB-Finanse stał się podmiotem, który dostarcza wymagającym Klientom usługi finansowe, doradztwo i rozwiązania inwestycyjne najwyższej jakości. Swą ofertę kierujemy przede wszystkim do podmiotów gospodarczych, właścicieli firm oraz kadry zarządzającej, a także do aktywnych inwestorów indywidualnych.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym podejściem do prowadzenia biznesu, a także argumentami przemawiającymi za współpracą właśnie z nami oraz doświadczeniem naszego zespołu.

 

Zasady działania

Filozofia naszego działania sprowadza się do hasła „Finanse z sensem”. Jej podstawą jest fundamentalne założenie, że oferowane usługi muszą mieć sens dla Państwa - naszych Klientów. Muszą zapewniać rzeczywistą wartość dodaną. Jeśli wstępne analizy wskazują, że nie jesteśmy w stanie pomóc lub wydatek poniesiony na nasze usługi nie ma z Państwa punktu widzenia uzasadnienia – informujemy o tym otwarcie i nie składamy oferty współpracy.

Jeśli składamy ofertę i zaczynamy współpracę, zawsze zapewniamy wysoką jakość świadczonych usług.

Od lat zajmujemy się:

 • działaniami z zakresu rynków kapitałowych,
 • inwestycjami,
 • wycenami,
 • analizami,
 • pozyskiwaniem finansowania,
 • bankowością inwestycyjną,
 • zagadnieniami prawnymi związanymi z w/w aktywnością.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą usług.

 

Korzyści ze współpracy z nami

Nasze doświadczenia obejmują zarówno wprowadzanie na polski rynek pionierskich, autorskich rozwiązań w zakresie inwestowania kapitału, jak i udział w znaczących transakcjach corporate finance. Współpracowaliśmy z wieloma przedsiębiorcami reprezentującymi zarówno małe firmy, jak i wielkie spółki giełdowe.

Współpracując z nami zyskają Państwo:

 • pewność otrzymania usługi indywidualnie dopasowanej do Państwa oczekiwań (dzięki dogłębnej analizie Państwa potrzeb przed złożeniem oferty współpracy),
 • gwarancję poufności,
 • kompetentną obsługę,
 • sprawne działanie,
 • wysoką jakość świadczonych usług,
 • świadomość, że działamy jako niezależny podmiot i dzięki temu pomagamy wybrać rozwiązania optymalne z Państwa punktu widzenia, a nie instytucji finansowych (brak konfliktu interesów),
 • dostęp do atrakcyjnych możliwości ulokowania wolnych środków,
 • profesjonalne doradztwo.

 Specjalizujemy się w obsłudze mniejszych i średnich biznesów.

Zapraszamy do kontaktu!

 

Doświadczony zespół

Jesteśmy profesjonalistami z wieloletnim doświadczeniem na rynku kapitałowym. Zespół PIB-Finanse składa się z osób posiadających kompleksową wiedzę o rynku kapitałowym, potwierdzoną tytułami zawodowymi maklerów papierów wartościowych oraz doradców inwestycyjnych. Z rynkiem kapitałowym jesteśmy związani od 1990 roku. Trzon naszego zespołu stanowią:


 Jacek Jankowski – Prezes Zarządu

Jacek JankowskiPracował w Domu Maklerskim „Penetrator”, w firmie ubezpieczeniowej Commercial Union oraz w biurze leasingowym reprezentującym firmę „Agroleasing”. Od 1997 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu, najpierw w spółce handlowej, a później w Agencji Reklamy Zewnętrznej „OK Plakat”. Od 2002 roku współzałożyciel i Prezes Zarządu T&J Ltd. sp. z o.o., a od 2003 roku także współzałożyciel i Prezes Zarządu firmy Prywatny Inkubator Biznesów sp. z o.o. Autor rozwiązań technicznych (zastrzeżenia praw rejestracji wzoru przemysłowego) oraz nowatorskich ulepszeń gier planszowych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierunek Prawo (1995), absolwent studiów podyplomowych Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, kierunek Handel Międzynarodowy (2000).

Telefon: 532 088 735

                  501 037 421


 

Tomasz Załęcki – Członek Zarządu

Tomasz ZaleckiZ rynkiem kapitałowym związany zawodowo od 1994 roku. Pracował w domach maklerskich: Penetrator, Magnus, Elimar i Trigon, oraz towarzystwach funduszy inwestycyjnych: Górnośląskim, Penetrator i Forum. Wchodził w skład zarządów DM Penetrator oraz Penetrator TFI. Inwestuje na giełdzie od 1991 roku.

Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierunek Informatyka (1994).

Od 1995 roku posiada licencję doradcy inwestycyjnego (nr 49), a od 1994 roku licencję maklera papierów wartościowych (nr 684).

 


Doświadczenie związane z finansami:

 • Zarządzanie aktywami - zarządzał portfelami klientów, uczestniczył w pracach komitetów inwestycyjnych, a przede wszystkim kierował i rozwijał działy Asset Management. W przypadku DM Penetrator oznaczało to rozbudowę z komórki obsługującej kilkadziesiąt portfeli zgrupowanych w kilku strategiach do działu prowadzącego kilkanaście strategii inwestycyjnych i posiadającego ponad tysiąc portfeli Klientów.
 • Analizy i rekomendacje - organizował, a następnie kierował działami doradztwa i analiz, stworzył systemy transakcyjne wykorzystywane do zarządzania portfelami, opracowywał analizy techniczne, rankingi techniczne i fundamentalne oraz porady inwestycyjne, prowadził wykłady dla inwestorów na temat systemów inwestycyjnych i instrumentów pochodnych.
 • Opracowywanie i wdrażanie nowych produktów - przygotowywał wdrożenie usługi Family Office (zaawansowane doradztwo inwestycyjne, asset management, dystrybucję produktów inwestycyjnych, doradztwo podatkowe oraz planowanie transferu międzypokoleniowego), uruchomił usługę forexową w modelu White Label Partnership, opracowywał strategie inwestycyjne i zasady realokacji aktywów, a także pracował przy rozwoju produktów analitycznych i informacyjnych domów maklerskich.

Telefon: 532 088 734


 

Łukasz Rewera – Doradca Zarządu

Lukasz ReweraSwoje doświadczenie zawodowe zdobywał początkowo w działach finansowych firm: Przetwórstwo Owoców i Warzyw „GOMAR”, Orlen Oil Sp z. o.o., a następnie BillBird S.A.

Z rynkiem kapitałowym związany zawodowo od 2007 roku. Pracował na stanowisku maklera papierów wartościowych w Centrali Domu Maklerskiego IDM S.A. i doradcy inwestycyjnego w Forum TFI. Inwestuje na giełdzie od 2002 roku.

Absolwent kierunku Finanse i Bankowość na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, specjalność Finanse Przedsiębiorstw (2003).

Od 2010 roku posiada licencję doradcy inwestycyjnego (nr 336), a od 2006 roku licencję maklera papierów wartościowych (nr 1987).

 

Doświadczenie związane z finansami:

 • Obrót giełdowy - pełnił funkcję maklera giełdowego i maklera nadzorującego, wykonywał transakcje dużej wartości („do dyspozycji maklera” [DDM], transakcje pakietowe, wezwania na akcje), koordynował pełnienie przez dom maklerski funkcji animatora rynku i animatora emitenta, kontaktował się z Giełdą Papierów Wartościowych w operacyjnych kwestiach związanych z obrotem giełdowym, brał udział w konfiguracji i testach sytemu transakcyjnego.
 • Opracowywanie i wdrażanie nowych produktów - przygotowywał wdrożenie usługi Family Office (zaawansowane doradztwo inwestycyjne, asset management, dystrybucję produktów inwestycyjnych, doradztwo podatkowe oraz planowanie transferu międzypokoleniowego) w grupie Forum.
 • Analizy i controlling - brał udział w tworzeniu planów finansowych firm, uczestniczył w przygotowywaniu sprawozdawczości finansowej dla polskich i zagranicznych właścicieli, opracowywał narzędzia controllingowe (w tym również narzędzia wykorzystujące bazy danych pozwalające na rozliczanie dużej liczby użytkowników i transakcji), współpracował z instytucjami finansowymi (bankami, ubezpieczycielami).

 

Przemysław Rawecki

 

Z rynkiem kapitałowym związany zawodowo od 1997 roku.

Pracował w domach maklerskich Elimar, Penetrator i Noble Securities. Początkowo jako analityk w działach analiz, a następnie objął funkcję dyrektora biura bankowości inwestycyjnej.

 

 

Doświadczenie związane z finansami:

 • Analizy i rekomendacje – opracowywał raporty analityczne, rekomendacje, wyceny i inne opracowania, wspólnie z Tomaszem Załęckim tworzył systemy transakcyjne wykorzystywane do zarządzania portfelami, opracowywał analizy techniczne, rankingi techniczne i fundamentalne oraz porady inwestycyjne.

 • Bankowość inwestycyjna – uczestniczył w dużych transakcjach prywatyzacji poprzez giełdę. Tworzył prospekty emisyjne i inne podobne dokumenty. Jako dyrektor biura bankowości inwestycyjnej w Noble Securities organizował emisje papierów wartościowych, głównie akcji i obligacji o wartości od kilkuset tysięcy do programów emisji obligacji korporacyjnych wartych setki milionów złotych. Współorganizował transakcje fuzji i przejęcia o wartości nawet kilku miliardów złotych. Uczestniczył w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego, stale kontaktował się z Giełdą Papierów Wartościowych i Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych. Wprowadzał papiery wartościowe do obrotu na wszystkich rynkach – głównym rynku akcji, NewConnect oraz Catalyst.