[WYCENA] Wycena spółki z branży konstrukcji stalowych

Wyceniliśmy 100% udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podstawowym przedmiotem działalności wycenionego podmiotu jest: produkcja konstrukcji stalowych, obudów urządzeń mechanicznych, prefabrykacja i montaż rurociągów dla energetyki i innych gałęzi przemysłowych, kompleksowe usługi dla elektrowni, zakładów chemicznych i innych zakładów przemysłowych, a także projekty i analizy dla energetyki.

[WYCENA] Spółka usługowa

Przeprowadziliśmy wycenę 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to podmiot usługowy o unikalnym doświadczeniu w zakresie integracji najnowocześniejszych technologii multimedialnych, wizualnych i dźwiękowych. Jego podstawowa działalność to projektowanie i wykonawstwo: rozwiązań audiowizualnych, automatyki budynkowej, instalacji elektrycznych średniego i niskiego napięcia, instalacji słaboprądowych oraz instalacji teletechnicznych i telekomunikacyjnych. Spółka realizuje duże projekty w ramach współpracy B2B, a także instalacje „inteligentnych domów” dla klientów indywidualnych.

[Doradztwo] Emisja obligacji dla spółki finansowej

Dla spółki zajmującej się windykacją i udzielaniem pożyczek przygotowaliśmy dokumentację potrzebną do przeprowadzenia prywatnej emisji obligacji posiadających formę dokumentu.

Zlecenie obejmowało:

[Doradztwo] Umowa o współpracy strategicznej

Dla firmy informatycznej świadczyliśmy usługi doradcze w procesie negocjacji znaczącego kontraktu międzynarodowego. Doradzaliśmy w zakresie sposobów prowadzenia procesu negocjacyjnego oraz parametrów biznesowych kontraktu, współpracując przy tym z kancelarią prawną.

[Doradztwo] Uruchomienie działalności w nowej lokalizacji

Wspieraliśmy spółkę z branży usług skierowanych do dzieci i rodzin w negocjacjach związanych z uruchomieniem działalności w nowej lokalizacji. Nasza pomoc obejmowała przygotowanie strony finansowej prezentacji pomysłu oraz opracowanie prostego modelu do analizy przyszłych przepływów finansowych z punktu widzenia spółki oraz podmiotu będącego właścicielem lokalu, w którym ma zostać uruchomiona działalność.