Wycena mniejszościowego pakietu akcji spółki handlowejOszacowaliśmy wartość spółki handlowej zajmującej się dostarczaniem sprzętu komputerowego (głównie w zakresie rozwiązań sieciowych).

Naszym zadaniem było określenie przedziału wartości w wykorzystaniem różnych metod (majątkowych, dochodowej, porównawczej, mieszanych). W przypadku metody dochodowej stworzyliśmy prognozę działalności firmy. W przypadku metody porównawczej przeprowadziliśmy korektę otrzymanego wyniku uwzględniającą różnice między spółką wycenianą a spółkami porównywalnymi (m.in. korektę z tytułu ograniczonej płynności akcji). Zidentyfikowaliśmy również najważniejsze czynniki ryzyka wpływające na otrzymane wartości.

Termin realizacji projektu: maj 2015