[DORADZTWO] Wykupienie większościowego udziałowca

Transakcja obejmowała odkupienie przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością udziałów od większościowego udziałowca, a następnie ich umorzenie.

Naszym zadaniem było doradztwo w zakresie strategii negocjacyjnej. Wspólnie z zarządem przygotowaliśmy listę argumentów, przeanalizowaliśmy różne scenariusze oraz dokonaliśmy wyboru dogodnego momentu rozpoczęcia negocjacji (główny udziałowiec – spółka giełdowa – potrzebowała środków finansowych w związku z pogorszeniem się jej sytuacji finansowej i zmianą strategii).

Po transakcji doradzaliśmy w zakresie przeprowadzenia procesu umorzenia nabytych przez spółkę własnych udziałów i obniżenia kapitału zakładowego.

Termin realizacji projektu: grudzień 2012