Optymalizacja procesów finansowych

Dla spółki z branży rozrywki przygotowaliśmy plan finansowania realizowanych inwestycji oraz zrefinansowania posiadanego zadłużenia. Doradzaliśmy również w zakresie przygotowania do sprzedaży wydzielonej części przedsiębiorstwa – ustalenie strategii negocjacyjnej, wycena sprzedawanego biznesu oraz prezentacja inwestorska.

Termin realizacji projektu: marzec 2016