[DORADZTWO] Emisja obligacji przez firmę pożyczkową

Dla firmy działającej w branży pożyczek hipotecznych stworzyliśmy kompletną dokumentację potrzebną do przeprowadzania emisji obligacji korporacyjnych, a także zapewniliśmy doradztwo przy procesie pierwszej emisji.

Prace obejmowały:

1. Doradztwo w zakresie przygotowania do procesu pozyskiwania finansowania w drodze emisji obligacji:
a. konstrukcja obligacji (forma, kowenanty, itp.)
b. informacje upubliczniane po emisji obligacji,
c. komunikacja z rynkiem (strona internetowa).

2. Przygotowanie wzorów dokumentacji w zakresie prywatnej emisji obligacji:
a. uchwał emisyjnych (Zarządu oraz w razie potrzeby Zgromadzenia Wspólników),
b. dokumentację zgodną z ustawą o obligacjach i warunkami domu maklerskiego w zakresie deponowania obligacji, w tym: Warunki Emisji Obligacji, Propozycję Nabycia Obligacji, Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji, tabele odsetkowe.

3. Wsparcie w negocjacjach warunków współpracy z podmiotami trzecimi zaangażowanymi w emisję.

4. Kompleksowe doradztwo i konsulting w przeprowadzeniu emisji obligacji, w tym dotyczące:
a. sposobu przeprowadzania emisji zgodnego z ustawą o ofercie publicznej,
b. kolejności działań formalnych (podejmowanie uchwał, podpisywanie umów),
c. dystrybucji materiałów emisyjnych,
d. przyjmowania deklaracji przyjęcia propozycji nabycia,
e. przydziału obligacji,
f. zakładania depozytu obligacji w domu maklerskim.

Termin realizacji projektu: styczeń 2016