Negocjacje z inwestorem branżowym

Doradzaliśmy w negocjacjach dotyczących pozyskania inwestora branżowego (azjatycka spółka giełdowa) dla polskiej spółki informatycznej będącej dostawcą rozwiązań i technologii e-security.

Wsparcie strony sprzedającej w zakresie negocjacji transakcji zbycia udziałów

Doradzaliśmy w zakresie negocjacji warunków przejęcia firmy przez zagranicznego inwestora branżowego.

Wykupienie większościowego udziałowca

Transakcja obejmowała odkupienie przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością udziałów od większościowego udziałowca, a następnie ich umorzenie.

Recenzja analizy opłacalności inwestycji w farmę wiatrową

Na zlecenie potencjalnego inwestora zrecenzowaliśmy analizę efektywności inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji farmy wiatrowej. Zweryfikowaliśmy założenia przyjęte do skonstruowania prognoz finansowych, realność przyjętych wartości oraz kompletność założeń. Przeanalizowaliśmy również część obliczeniową pod kątem poprawności rachunkowej i metodologicznej.