[WYCENA] Wycena spółki z branży inwestycyjnej

Przeprowadziliśmy wycenę spółki akcyjnej, której głównym przedmiotem działalności jest inwestowanie w spółki i projekty z branż produkcji gier komputerowych. Spółka jest kontynuatorem działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Silną stroną spółki jest doświadczony zespół z dużymi kompetencjami w branży produkcji gier, co pozwala na wyselekcjonowanie z tego dynamicznie rozwijającego się w Polsce sektora młodych spółek o wysokim potencjale wzrostu.

[WYCENA] Wycena metodą dochodową rodzinnej spółki produkcyjnej

Przeprowadziliśmy wycenę rodzinnej spółki produkcyjnej, działającej od blisko 30 lat, wprowadzającej na rynek nowy, rewolucyjny, proekologiczny produkt.

Celem wyceny było ustalenie wartości spółki w związku z rozważaną transakcją udziałami spółki.

[WYCENA] Wycena spółki z branży elektronicznej

Przeprowadziliśmy wycenę spółki zajmującej się produkcją samodzielnie opracowywanych urządzeń i komponentów wykorzystywanych w instalacjach oświetleniowych. Spółka posiada własne stanowiska pomiarowe i laboratoryjne, a dział konstrukcyjny opracowuje stale nowe urządzenia. Produkowane urządzenia znajdują zastosowanie w oświetleniu muzealnym, iluminacji architektonicznej, podświetlaniu fontann oraz w doświetlaniu roślin.

[Finansowanie] Pozyskanie finansowania pomostowego

Dla dewelopera komercyjnego pozyskaliśmy kilka milionów złotych finansowania pomostowego. Posłuży ono zapewnieniu wkładu własnego wymaganego przez bank finansujący, który zgodził się udzielić kredytu na kolejną inwestycję dewelopera.

Środki na spłatę finansowania pomostowego pochodzić będą ze sprzedaży jednego z poprzednich projektów deweloperskich.

[WYCENA] Wycena spółki zajmującej się produkcjami dźwiękowymi

Przeprowadziliśmy wycenę spółki zajmującej się nagrywaniem różnych form dźwiękowych - od spotów reklamowych przeznaczonych do emisji w radiu, obiektach handlowych, Internecie, poprzez zapowiedzi telefoniczne i systemy IVR w języku polskim i językach obcych, aż po ścieżki dźwiękowe prezentacji multimedialnych, reklam telewizyjnych, filmów dokumentalnych, instruktażowych, korporacyjnych i innych.