W ramach przygotowań do Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w dniu 7 czerwca 2017 roku odbyła się w Chorzowie konferencja Do sukcesu! Akademia Firm Rodzinnych. Wydarzenie zorganizowała Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.

Wykład inauguracyjny wygłosił uznany psycholog biznesu, Jacek Santorski. Temat SukcesJa. Rodzice i dzieci w firmie rodzinnej, czuła regulacja w przekazywaniu odpowiedzialności, własności i władzy biznesie nie oddaje zakresu wiedzy, jaką uzyskali słuchacze tej mowy determinacyjnej. Wykładowca podkreślał, że nie jest mówca motywacyjnym, ale właśnie determinacyjnym – co oznacza, że po wykładzie nie tryskaliśmy nieuzasadnionym optymizmem, ale chęcią działania. Prelegent zwracał, że w biznesie trzeba wybierać między podejściem „butikowym” charakteryzującym się wysokimi marżami, zobowiązująco wysoką jakością oraz ograniczoną liczbą klientów i „ekonomią skali”, w ramach której przy niskich marżach obsługiwany jest klient masowy. Najczęstszym błędem (nie tylko w firmach rodzinnych) jest próba działa „po środku” z zamiarem uzyskiwania wysokich marż na masowym kliencie. W dalszej części wykładu omówione zostały m.in. ryzyka związane z sukcesją – ta część była dodatkowo zilustrowana fragmentem duńskiego filmu „Spadek”. Wg Jacka Santorskiego sukcesja to dziedziczenie za życia. Stwierdzenie to stało się przedmiotem polemiki w późniejszych wystąpieniach.

Kolejne debaty dotyczyły tematów bardzo ważnych w przypadku firm rodzinnych:

- czy do przygotowania sukcesji ważniejsze jest wyedukowanie akademickie nowego pokolenia, czy lata zdobywanej praktyki,

- czy praktykę należy zdobywać w firmie należącej do rodziny, czy może raczej w pomiotach zewnętrznych,

- jak planować i realizować ekspansję zagraniczną,

- na co zwracać uwagę w zakresie relacji rodzinnych, w tym prawnych.

Można śmiało uznać, że Akademia Firm Rodzinnych była jednym z ciekawszych merytorycznie wydarzeń tego typu, w jakich uczestniczyliśmy w ostatnich latach.

Do sukcesu! Akademia Firm Rodzinnych