W piątek, 9 czerwca 2017 roku uczestniczyliśmy w całodniowej konferencji Quants Connect poświęconej problematyce zarządzania ryzykiem. Zostały poruszone teoretyczne aspekty zagadnień, a prelegenci z wieloletnią praktyką w zajmującej formie podzielili się swoimi doświadczeniami i refleksjami dotyczącymi codziennej pracy. Mówiono także o wyzwaniach czekających „quantów” w przyszłości oraz zbliżających się nowych regulacjach prawnych dotyczących zarządzania ryzykiem w instytucjach.

W czasie sesji posterowej osoby, które wcześniej zgłosiły taką chęć, dzieliły się swoimi przemyśleniami na tematy związane z modelowaniem i zarządzaniem ryzykiem, a także prognozowaniem kursów akcji i walut oraz stóp procentowych.

Organizatorami konferencji były: UBS oraz PRMIA. Miejscem spotkania była krakowska Tauron Arena. Było to pierwsze wydarzenie tego typu zorganizowane w Polsce.

 Konferencja Quants Connect

 

Quants Connect - sesja posterowa