W Nowy Rok wchodzimy z nowym serwisem dotyczącym obligacji korporacyjnych.

Pod adresem www.PIB-Obligacje.pl uruchomiona została odświeżona strona przyjazna urządzeniom mobilnym. Nowoczesny, w pełni responsywny szablon zwiększy komfort korzystania z serwisu.

VI Konferencja Rada Nadzorcza – czyli o praktycznych aspektach nadzoru właścicielskiego odbędzie się 8 listopada 2016 w Katowicach.

Myślą przewodnią konferencji jest spojrzenie, w aspekcie krajowym i międzynarodowym, na nadzór właścicielski z perspektywy osoby fizycznej, grupy kapitałowej i samorządu.

To cykliczne wydarzenie wpisało się już na stałe kalendarz wydarzeń poświęconych corporate governance w Polsce. Nie bez przyczyny, gdyż poruszane są podczas jej trwania praktyczne problemy związane z nadzorem właścicielskim.