Zapraszamy do udziału w 8. edycji Konferencji Rada Nadzorcza, która odbędzie się 4 października 2018 roku (czwartek) w Dąbrowie Górniczej. Tradycyjnie Konferencja w całości poświęcona będzie praktycznym aspektom sprawowania kontroli, nadzoru właścicielskiego i funkcjonowania rad nadzorczych.

Miło nam poinformować, że jesteśmy partnerem spotkania Klubu Członków Rad Nadzorczych, które odbędzie się 23 maja 2018 r. (środa) o godz. 16.30 na zmodernizowanym Stadionie Śląskim. Tematem spotkania będzie Walne Zgromadzenie – obowiązki, prawa, zadania Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej.

W dniu 24 października 2017 roku w słynnych „kopułach” w Nieporazie obok Krakowa, mieszczących dawniej Alvernia Studios, a noszących obecnie nazwę Gremi Park, odbyło się całodniowe wydarzenie poświęcone wirtualnej (VR), zmieszanej (MR) i rozszerzonej (AR) rzeczywistości.

Człowiekiem Corporate Governance 2017 została Agnieszka Gontarek – Prezes Zarządu BONDSpot SA, która swoją pracą zawodową przyczyniła się do budowy i rozwoju ładu korporacyjnego w Polsce. Tytuł przyznano po raz trzeci w trakcie tegorocznego, siódmego już spotkania „Konferencji Rada Nadzorcza”, poświęconego praktycznym aspektom sprawowania kontroli i nadzoru właścicielskiego.

Konferencja Rada Nadzorcza to jedno z najistotniejszych wydarzeń w Polsce poświęcone tematyce rad nadzorczych. Miejsce spotkania przedstawicieli corporate governance, gdzie dokonuje się merytoryczna i rzeczowa wymiana doświadczeń oraz omówienie zagadnień i problemów związanych z nadzorem właścicielskim. Zwieńczeniem konferencji jest ceremonia przyznania wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”. W ubiegłym roku wyróżniono Wiesława Rozłuckiego – jednego z założycieli i wieloletniego prezesa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a 2 lata temu – Andrzeja S. Nartowskiego – wielkiego orędownika ładu korporacyjnego w Polsce. Zwyczajem jest, iż dotychczasowi laureaci zasiadają w Kapitule Wyróżnienia, dokonującej wyboru przyszłych laureatów.

W dniach od 18 do 20 października 2017 roku odbywał się już po raz siódmy Europejski Kongres MŚP. Jak co roku uczestniczyliśmy w tym wydarzeniu. Temat przewodni kongresu „Uwolnić biznes” jest nam bardzo bliski. W wielu ciekawych dyskusjach i rozmowach kuluarowych dyskutowane były perspektywy, jakie rysują się przed mniejszymi przedsiębiorcami oraz zagrożenia wynikające np. z nowych regulacji takich jak RODO (Rozporządzenie o Ochronie danych osobowych).