Co to jest doradztwo biznesowe?

Doradztwo biznesowe i analizy finansowe to szeroka kategoria usług związanych z optymalizacją, reorganizacją i rozwojem biznesu. Usługi te są realizowane w formie konsultacji, przygotowywania opracowań, recenzowania i weryfikacji opracowań przygotowanych przez podmioty trzecie.

 

Jaki jest zakres usług?

Zakres oferowanych usług związanych z doradztwem biznesowym oraz analizami jest szeroki. Pozwala to dostosować ofertę do Państwa indywidualnej sytuacji i potrzeb. Obszar naszego działania obejmuje m.in.:

Konsultacje biznesowe

Często spojrzenie osoby z zewnątrz pozwala dostrzec kwestie niewidoczne dla osób bezpośrednio zaangażowanych w działalność operacyjną. Z tego powodu jesteśmy w stanie bez emocji, obiektywnie analizować wiele kwestii biznesowych i pomagać Państwu podejmować ważne decyzje biznesowe.

Lata doświadczenia zdobytego w czasie pracy na stanowiskach związanych z finansami, kreowaniem nowych produktów, zarządzaniem zasobami, tworzeniem cenników i budżetów, a także zarządzaniem i nadzorem na firmami, pozwala nam z dużą dozą niezależności analizować, oceniać i pomagać w optymalizowaniu działania biznesów z wielu różnych branż.

Konsultacje prowadzone są w terminach i miejscach dostosowanych do Państwa preferencji. Wykorzystywane są spotkania osobiste, rozmowy telefoniczne oraz wideokonferencje. W przypadku spotkań osobistych mogą się one odbywać w siedzibie Państwa firmy lub w innych miejscach, jeśli jest np. potrzeba, aby pracownicy nie wiedzieli o prowadzonych konsultacjach.

Weryfikacja wycen biegłych sądowych

W sprawach o podział majątku, spadkowych czy o odszkodowanie, często pojawia się konieczność wyceny przedsiębiorstwa. Zadanie to spoczywa na biegłych sądowych. Niestety bardzo często opinie te są sporządzane w sposób pozostawiający wiele do życzenia pod względem merytorycznym i mogą z znacznym stopniu niedoszacować lub przeszacować rynkową wartość przedsiębiorstwa.

Zajmujemy się weryfikacją wycen sporządzanych przez biegłych sadowych. Nasza opinia może posłużyć do wykazania ewentualnych błędów w procesie szacowania wartości przez biegłego, a często jest podstawą do powołania innego biegłego, który poprawnie dokona wyceny wartości przedsiębiorstwa.

Analizy finansowe

Przeprowadzamy analizy finansowe różnych przedsięwzięć i podmiotów. W przypadku spółek stosujemy uznane podejścia, mające solidne podstawy teoretyczne w literaturze naukowej takie, jak analiza wskaźnikowa czy analiza SWOT. Potrafimy jednak poradzić sobie nawet ze skomplikowanymi i unikalnymi projektami, takimi jak budowa dużego stopnia wodnego z elektrownią na dużej rzece, czy analiza wpływu hipoteki zabezpieczającej kredyt zaciągnięty przez podmiot trzeci na wartość nieruchomości.

 

Jak rozpocząć współpracę?

 

Doradztwo w zakresie struktury kapitałowej i doboru źródeł finansowania

Struktura kapitałowa i forma, w jakiej prowadzony jest biznes, znacząco wpływa na wiele aspektów jego funkcjonowania. Dotyczy to np. sposobu i wysokości opodatkowania. Decyduje również o możliwości pozyskania finansowania, w szczególności z rynku kapitałowego. Emisja obligacji korporacyjnych jest zastrzeżona dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych i komandytowo-akcyjnych. Zaś w przypadku planów wprowadzenia spółki na giełdę lub rynek NewConnect, wymagana jest forma spółki akcyjnej.

Oferujemy doradztwo w zakresie wyboru optymalnej struktury prowadzenia działalności uwzględniającej nie tylko sytuację bieżącą, ale również plany rozwoju.

Doradzamy przedsiębiorcom w zakresie doboru struktury kapitałowej i formy działalności pod kątem:

 • dostępnych źródeł finansowania,
 • łatwości pozyskania inwestorów finansowych i branżowych,
 • możliwości pozyskania finansowania na rynku kapitałowym, w tym poprzez emisję akcji i wprowadzenie ich do obrotu na NewConnect lub GPW (Giełdę Papierów Wartościowych) lub poprzez emisję obligacji korporacyjnych i wprowadzenia ich na rynek Catalyst,
 • uprawnień wspólników do prowadzenia spraw spółki,
 • bezpieczeństwa biznesu (sukcesja, odpowiedzialność osobista).

Optymalizacja formy organizacyjnej prowadzonej działalności

Prowadzą Państwo biznes w formie jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) lub spółki cywilnej? Tylko w nielicznych sytuacjach jest to optymalny sposób działania. Oczywiście każdy przypadek jest inny i nie da się wskazać jednej optymalnej formy prawnej dla wszystkich. Każdy przedsiębiorca może kierować się innymi priorytetami, wśród których popularne są: szybka rejestracja, prosta księgowość, niskie podatki, bezpieczeństwo, wiarygodność, łatwość pozyskania kapitału itp. Ważne, aby świadomie przeanalizować potrzeby i oczekiwania, a następnie dostosować formę organizacyjno-prawną biznesu do wniosków z takiej analizy.

Chętnie pomożemy w przeprowadzeniu takiej operacji.

Doradztwo w zakresie źródeł finansowania

W zależności od specyfiki biznesu, stopnia rozwoju firmy, formy prawnej, sytuacji finansowej oraz innych uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, optymalne sposoby finansowania działalności mogą się diametralnie różnić. Jako niezależni doradcy „patrzymy na biznes z lotu ptaka” i pomagamy zoptymalizować źródła finansowania prowadzonej działalności.

Po pozyskaniu wstępnych informacji, przeprowadzamy analizę rzeczywistego zapotrzebowania na gotówkę (np. opracowując model w Excelu z projekcją kosztów i przychodów w ujęciu gotówkowym, a nie księgowym).

Następnie przedstawiamy Państwu dostępne opcje – przede wszystkim w oparciu o realną dostępność danego sposobu finansowania, a następnie kosztu i czasu oczekiwania. Ostatecznie to zawsze Państwo decydujecie, czy dany sposób finansowania jest dla Państwa odpowiedni.

Na Państwa życzenie możemy pomóc również w pozyskaniu finansowania z tak wybranego źródła.

Biznesplany

Biznesplan jest sporządzany na potrzeby wewnętrzne lub zewnętrzne. Te pierwsze wiążą się najczęściej z rozpoczynaniem działalności gospodarczej, jej rozszerzeniem lub zmianą profilu firmy. Potrzeby zewnętrzne to przeważnie pozyskiwanie kapitału w formie kredytu bankowego, dotacji lub inwestycji kapitałowej (fundusz inwestycyjny, emisja akcji, inwestor branżowy itp.).

Przygotowywane przez nas biznesplany mają na celu uporządkowanie informacji związanych z realizacją danego przedsięwzięcia i mogą służyć Państwu jako praktyczne narzędzie do kontrolowania realizacji zamierzeń biznesowych.

Analizy efektywności inwestycji rzeczowych

Zajmujemy się sporządzaniem analiz efektywności inwestycji. Na taką analizę składa się stworzenie prognoz przepływów finansowych związanych z planowaną inwestycją oraz oszacowanie kosztu kapitału. Na podstawie przygotowanej prognozy dokonujemy oceny racjonalności finansowej planowanej inwestycji.

W przypadku recenzowania prognoz i kalkulacji przygotowanych przez inne podmioty, weryfikujemy wiarygodność przyjętych założeń dotyczących kosztów i przychodów z inwestycji oraz czasu realizacji inwestycji, sprawdzamy poprawność metodologiczną i rachunkową.

Efektem prac jest pisemne podsumowanie zawierające najważniejsze wnioski z przeprowadzonej analizy.

Doradztwo przy transakcjach kapitałowych

Sprzedaż części spółki lub pozyskanie nowego wspólnika wymaga przygotowania i profesjonalnego przeprowadzenia negocjacji.

 • Rozmawiacie Państwo z inwestorem finansowym – funduszem inwestycyjnymlub ASI (alternatywną spółką inwestycyjną)?
 • Podpisaliście Państwo umowę NDA?
 • Dostaliście Państwo propozycję term sheeti zastanawiacie się, czy zapisy są akceptowane?
 • Przed Państwem konieczność podpisania umowy  inwestycyjnej?
 • Zastanawiacie się jak zadziała klauzula liquidation preference lub opcje drag alongtag along?

Zapraszamy do kontaktu – postaramy się wyjaśnić wątpliwości, pomożemy przeanalizować propozycję inwestora. W razie konieczności przygotujemy niezależną wycenę i pomożemy w negocjacjach warunków transakcji oraz szczegółowych zapisów umowy.

 

Skontaktuj się z nami!

 

Kto może skorzystać?

Doradzamy przedsiębiorcom i inwestorom. Z konsultacji oraz analiz mogą skorzystać:

 • akcjonariusze i udziałowcy spółek kapitałowych,
 • wspólnicy spółek osobowych i cywilnych,
 • przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze,
 • zarządzający spółkami,
 • inwestorzy finansowi.

 

Co Państwo zyskują współpracując z nami?

Oferujemy profesjonalne i rzetelne doradztwo biznesowe oraz analizy finansowe oparte  na długoletnim doświadczeniu członków zespołu oraz na wiedzy pozyskanej z najbardziej wiarygodnych źródeł. Współpracując z nami zyskują Państwo:

 • indywidualne podejście do Państwa potrzeb oraz analizowanego projektu lub podmiotu,
 • profesjonalnie przygotowany i przeprowadzony proces analityczny,
 • krótkie terminy realizacji analiz,
 • czytelne, merytoryczne opracowanie podsumowujące przeprowadzoną analizę,
 • dyskrecję i zachowanie w tajemnicy informacji pozyskanych w czasie konsultacji biznesowych,
 • dogodne terminy i formy przeprowadzania konsultacji biznesowych.

 

Jak rozpocząć współpracę?

 

Ile kosztują usługi doradztwa biznesowego?

Koszt przeprowadzenia analizy lub udzielenia porady zależy od nakładu pracy, jaki poniesiemy na ich realizację.

W przypadku, gdy jest możliwe oszacowanie pracochłonności zlecenia, składamy ofertę ze stałą ceną ryczałtową (konkretna kwota).

Natomiast w sytuacji, gdy nie jest możliwe określenie przyszłego nakładu pracy (np. seria konsultacji na temat przyspieszenia rozwoju Państwa biznesu), pracujemy wg stawki godzinowej, która najczęściej wynosi 300 zł za godzinę.

W szczególnych przypadkach możliwe jest połączenie obu wyżej wymienionych metod rozliczania wynagrodzenia – część stała i część zmienna, zależna od zakresu dodatkowych prac.

 

Jak uzyskać poradę lub zlecić analizę?

W celu uzyskania:

- darmowej konsultacji,

- indywidualnej oferty cenowej w zakresie doradztwa biznesowego oraz analiz finansowych,

- odpowiedzi na dodatkowe pytania,

prosimy o kontakt:

telefoniczny                       532 088 734

mailowy                              Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub poprzez wypełnienie formularza kontaktowego.

W trakcie rozmowy lub korespondencji mailowej:

 • wstępnie zapoznamy się z celem i specyfiką projektu lub podmiotu wymagającego porady lub przeprowadzenia analizy,
 • odpowiemy na pytania,
 • udzielimy wyjaśnień,
 • przygotujemy dla Państwa (na podstawie zebranych informacji) korzystną ofertę ze wskazaniem planowanego zakresu działań wraz z ceną naszej usługi.

Kontakt z nami nie wiąże się dla Państwa z żadnymi zobowiązaniami i kosztami.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w zakresie doradztwa i analiz!