Jakie firmy pomagamy sprzedać?

Wspieramy przedsiębiorców chcących sprzedać swój biznes, niezależnie od formy prawnej.

Mogą to być:

 • spółki kapitałowe,
 • spółki osobowe,
 • spółki cywilne,
 • jednoosobowe działalności gospodarcze,
 • zorganizowane części przedsiębiorstwa,
 • nieruchomości komercyjne.

Firmę sprzedaje się często tylko raz w życiu. Warto to zrobić dobrze.

 

Jak rozpocząć współpracę?

 

Co jest ważne przy sprzedawaniu biznesu?

Mogłoby się wydawać, że nie ma nic prostszego niż sprzedaż posiadanego biznesu. Siadamy do stołu z potencjalnym kupującym, negocjujemy cenę i podpisujemy umowę. Nic bardziej błędnego. Poza nielicznymi przypadkami, gdzie sprzedaż udziałów czy akcji odbywa się między znajomymi, proces sprzedaży biznesu jest pełen wyzwań, wymaga czasu, zdolności analitycznych i negocjacyjnych, a także odłożenia na bok emocji, które najczęściej są złym doradcą przy tego typu transakcjach.

Bardzo ważna jest w tym rola niezależnych doradców, którzy bez emocji towarzyszących w naturalny sposób właścicielowi (często twórcy biznesu) pomogą wynegocjować warunki transakcji chroniące interesy sprzedającego. W zależności od stopnia skomplikowania transakcji należy korzystać z pomocy prawników, doradców finansowych oraz doradców podatkowych.

Oto kilka czynników kluczowych przy sprzedaży biznesu:

 • Cena i sposób jej zapłaty - natychmiastowa płatność lub rozliczenie w ratach; zabezpieczenie przyszłych rozliczeń, rozliczenie pieniężnie czy poprzez inne aktywa,
 • Zapisy umowy SPA (Share Purchase Agreement – umowa sprzedaży akcji lub udziałów spółki) - powinny uwzględniać ewentualne płatności w ratach, earn-out (bonus za efektywność – wypłacany w przypadku zrealizowania w przyszłości założonych celów), zobowiązania do pomocy w prowadzeniu biznesu, terminy przejścia własności biznesu i władzy, warunki zawieszające, aktywujące i zrywające umowę itp.
 • okres wsparcia – kupujący najczęściej oczekuje okresu przejściowego, gdy poprzedni właściciel i/lub kadra zarządzająca pomaga prowadzić biznes nowemu nabywcy; czas takiego wsparcia może trwać kilka miesięcy, kwartałów, a nawet lat,
 • rodzaj transakcjiequity deal (sprzedaż udziałów lub akcji) czy asset deal (sprzedaż składników majątkowych) – może to być do pewnego stopnia zdeterminowane formą prawną sprzedawanego biznesu,
 • możliwość „oddzielenia” sprzedawanego biznesu od właściciela – jeśli nie jest możliwe równie sprawne i efektywne prowadzenie firmy przez nabywcę, jak robi to sprzedający (np. z powodu oparcia biznesu na osobistych umiejętnościach, renomie), to cena sprzedaży znacząco spada lub sprzedawane są tylko poszczególne składniki majątku, a nie całe przedsiębiorstwo.

 

Skontaktuj się z nami!

 

Jak działamy?

Proces doradczy prowadzący do zawarcia umowy sprzedaży biznesu jest czasochłonny i wieloetapowy. Od momentu nawiązania pierwszego kontaktu z Państwem, do chwili finalizacji transakcji sprzedaży realizowane są opisane niżej działania.

Ocena realności sprzedaży biznesu

Na podstawie danych pozyskanych w ramach początkowej wymiany informacji, nasi analitycy oceniają szanse na znalezienie kupującego Państwa przedsiębiorstwo. Jeśli opinia jest pozytywna, przechodzimy do kolejnego etapu.

Nawiązanie współpracy

Mając wstępne pomysły na wsparcie Państwa w procesie sprzedaży biznesu, przygotowujemy ofertę warunków współpracy. Jeśli oferta spełnia Państwa oczekiwania, podpisujemy umowę i przystępujemy do działania.

Prace przygotowawcze

Początkowe działania koncentrują się na przygotowaniu strategii informacyjnej dotyczącej sprzedawanego biznesu, opracowaniu materiałów informacyjnych oraz określeniu ceny wywoławczej (np. poprzez profesjonalną wycenę sprzedawanego przedsiębiorstwa). Może być również wskazane odpowiednie ustrukturyzowanie transakcji np. poprzez zmianę (lub zaplanowanie zmiany) formy prawnej sprzedawanego przedsiębiorstwa.

Poszukiwanie kupujących

Na tym etapie działań aktywnie wyszukujemy kupujących, weryfikujemy wstępnie ich wiarygodność i we współpracy z Państwem udostępniamy poważnie zainteresowanym kolejne informacje pozwalające im podjąć decyzję o zakupie biznesu wystawionego na sprzedaż. Dzięki naszemu pośrednictwu, przez długi okres czasu zachowujecie Państwo anonimowość, co oznacza, że pracownicy i konkurencja, a także kontrahenci, nie wiedzą, że planujecie Państwo sprzedaż biznesu.

Negocjacje

Po wyszukaniu podmiotów poważnie zainteresowanych kupnem biznesu, rozpoczynają się dokładniejsze analizy (due dilligence) i negocjacje. Na Państwa życzenie możemy uczestniczyć w tych rozmowach, wymianie informacji, ustalaniu warunków umowy, itp. wspierając Państwa i służąc niezależną radą.

Podpisanie umowy

Finalizacją procesu jest podpisanie umowy sprzedaży biznesu (SPA) oraz rozliczenie płatności ceny.

 

Jak rozpocząć współpracę?

 

Gdzie szukamy potencjalnych kupujących?

Wyszukiwanie potencjalnych kupujących odbywa się zgodnie z opracowanym planem działania. Prawie zawsze zaczynamy od posiadanej własnej sieci kontaktów biznesowych. Dodatkowo wykorzystywane mogą być:

 • nasze strony internetowe oraz profile w serwisach społecznościowych,
 • reklamy w serwisach biznesowych i branżowych,
 • reklamy na nośnikach zewnętrznych,
 • zewnętrzne bazy danych,
 • sieć sprzedawców zewnętrznych.

 

Jakie są korzyści ze zlecenia nam pozyskania kupującego?

Oferujemy profesjonalne i rzetelne doradztwo w zakresie sprzedaży firm oparte na długoletnim doświadczeniu rynkowym. Współpracując z nami zyskują Państwo:

 • indywidualne podejście do Państwa potrzeb – sposób działania (np. procedura nawiązywania kontaktu z potencjalnym kupującym) jest zawsze ustalany z Państwem,
 • anonimowość – w pierwszym etapie poszukiwania kupujących posługujemy się materiałami, na podstawie których nie da się zidentyfikować sprzedawanego biznesu; Państwa pracownicy, kontrahenci i konkurenci nie będą wiedzieli o zamiarze sprzedaży biznesu,
 • oszczędność  czasu – w przypadku korzystania z reklamy, jesteśmy punktem kontaktowym, odbieramy maile i telefony, odciążając Państwa od rozmów ze wszystkimi kontaktującymi się osobami, wśród których znaczącą cześć stanowią osoby nie zainteresowane zakupem, tylko chcące pozyskać informacje o firmie i właścicielach oraz cenie,
 • profesjonalnie przygotowany i przeprowadzony proces wyszukania podmiotów mogących kupić Państwa biznes,
 • wygodny kontakt z osobą zajmującą się tematem sprzedaży biznesu,
 • dyskrecję i zachowanie w tajemnicy pozyskanych informacji dotyczących Państwa biznesu,
 • współpracę na każdym etapie procesu, pozwalającą wykorzystać Państwa i naszą wiedzę oraz doświadczenie,
 • brak konfliktu interesów – działamy jako Państwa przedstawiciel, nie otrzymujemy wynagrodzenia od podmiotów kupujących Państwa biznes.

 

Skontaktuj się z nami!

 

Ile kosztuje doradztwo i wsparcie procesu sprzedaży firmy?

Każdy proces sprzedaży biznesu jest nieco inny (forma prawna, wielkość biznesu, branża, stopień przygotowania do sprzedaży) i wymaga:

 • przygotowania materiałów informacyjnych,
 • ustalenia zasad działania i odpowiedzialności stron,
 • zastosowania odpowiednich metod wyszukiwania potencjalnych kupujących,
 • przeprowadzenia mniej lub bardziej czasochłonnych rozmów z kupującymi,
 • w przypadku rozbieżnych oczekiwań, doprecyzowania wzajemnych stanowisk stron.

Z tego powodu nie mamy stałego cennika usług związanych ze sprzedażą biznesów. Propozycje cenowe są zawsze przygotowywane indywidualnie.

Wynagrodzenie opiera się na premii za sukces zależnej od kwoty pozyskanego finasowania.

W zależności od:

 • grupy podmiotów mogących stanowić potencjalnych kupujących,
 • zakresu zleconych analiz, wycen i zawartości materiałów informacyjnych, które mamy opracować,
 • czasochłonności prac związanych z reprezentowaniem Państwa przez podmiotami mogącymi kupić biznes,

 wynagrodzenie może również obejmować opłaty wstępne, ryczałtowe oraz godzinowe.

 

Jak zlecić pomoc w sprzedaży biznesu?

W celu uzyskania:

- darmowej konsultacji,

- indywidualnej oferty cenowej w zakresie sprzedaży firmy,

- odpowiedzi na dodatkowe pytania,

prosimy o kontakt:

telefoniczny              532 088 735

mailowy                      Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub poprzez wypełnienie formularza kontaktowego.

W trakcie rozmowy lub korespondencji mailowej:

 • wstępnie zapoznamy się ze specyfiką biznesu przeznaczonego do sprzedaży,
 • odpowiemy na pytania,
 • udzielimy wyjaśnień,
 • przygotujemy dla Państwa (na podstawie zebranych informacji) korzystną ofertę ze wskazaniem planowanego zakresu działań wraz z ceną naszej usługi.

Kontakt z nami nie wiąże się dla Państwa z żadnymi zobowiązaniami i kosztami.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w zakresie sprzedaży firmy!