Czym jest wycena?

Wycena polega na oszacowaniu wartości z wykorzystaniem różnych metod i technik. Są one dobrane w taki sposób, aby jak najlepiej odzwierciedlić wartość aktywa dla danego celu wyceny. Często wykorzystuje się więcej niż jedną metodę szacowania wartości. Wynikiem tak przeprowadzonej wyceny może być jedna wartość lub przedział, w którym zawiera się wartość wycenianego majątku/aktywa. Tutaj można znaleźć dokładniejsze omówienie metod wyceny przedsiębiorstw.

 

 Co można wycenić?

Zajmujemy się wycenami tak całych przedsiębiorstw oraz spółek, jak i ich zorganizowanych części (np. wyodrębnionych zakładów) oraz pakietów udziałów w spółce z o.o. lub akcji. Wyceniamy również wartości niematerialne i prawne, w szczególności znaki towarowe.

 

Jak rozpocząć współpracę?

 

 W jakim celu zlecić wycenę?

 Spółki, przedsiębiorstwa, udziały, akcje, jednoosobowe działalności gospodarcze (JDG)

Realizowane przez nas wyceny mogą być wykorzystane tak do celów wewnętrznych np.:

 • negocjacje transakcji między współwłaścicielami biznesu,
 • rozliczanie zarządu z osiągniętych wyników tj. wzrostu wartości firmy,

jaki i zewnętrznych np.:

 • ustalanie ceny sprzedaży biznesu,
 • wyznaczenie parytetu wymiany udziałów.

Istnieje bardzo wiele różnych motywów wyceny przedsiębiorstw i nie sposób wymienić ich wszystkich. Nie jest też naszym celem przytaczanie tu wielu różnych teoretycznych podziałów zaproponowanych przez wielu naukowców. W praktyce najczęściej przesłankami do takich wycen są:

 • kupno bądź sprzedaż przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części,
 • kupno bądź sprzedaż pakietu udziałów lub akcji,
 • dzierżawa lub odpłatne udostępnienie majątku,
 • połączenia przedsiębiorstw i inne przekształcenia własnościowe,
 • zmiana formy prawnej działalności,
 • poszukiwanie inwestorów branżowych lub finansowych,
 • oferta publiczna (IPO) i niepubliczna (pre-IPO),
 • pomiar wartości dla celów wynagradzania kadry menedżerskiej,
 • działania restrukturyzacyjne,
 • określenie wartości dla celów podatkowych lub ubezpieczeniowych.

 Znaki towarowe oraz inne wartości niematerialne i prawne

Osobne miejsce wśród wycen zajmują wyceny znaków towarowych i innych podobnych wartości niematerialnych, czy szerzej składników kapitału intelektualnego. Ze względu na swój mniej uchwytny charakter (m.in. trudność przypisania tym aktywom konkretnych wyników finansowych oraz zapisów księgowych), ich wycena jest swego rodzaju sztuką. Istnieje szereg różnych metod wyceny tych specyficznych składników majątkowych.

Każdy z przypadków rozpatrujemy indywidualnie i wybieramy metody i techniki dające najbardziej miarodajny wynik. Celem wykonania takich wycen może być:

 • kupno bądź sprzedaż znaku towarowego,
 • sprzedaż licencji lub jej odpłatne udostępnienie,
 • wniesienie znaku towarowego do innego podmiotu,
 • zastaw na znaku towarowym lub innych wartościach niematerialnych (np. w ramach zabezpieczenia emisji obligacji).

 Tutaj można znaleźć dokładniejsze omówienie wyceny znaków towarowych.

 

Skontaktuj się z nami!

 

 Jakie są korzyści ze zlecenia nam wyceny?

Oferujemy profesjonalne i rzetelne wyceny oparte na długoletnim doświadczeniu oraz wiedzy pozyskanej z najbardziej wiarygodnych źródeł. Współpracując z nami zyskują Państwo:

 • profesjonalnie przygotowany i przeprowadzony proces wyceny,
 • czytelny, merytoryczny raport z wyceny,
 • dyskrecję i zachowanie w tajemnicy pozyskanych informacji,
 • indywidualne podejście do Państwa potrzeb oraz wycenianego aktywa (spółki, przedsiębiorstwa, znaku towarowego),
 • współpracę na każdym etapie wyceny, pozwalającą wykorzystać Państwa wiedzę na temat wycenianego aktywa,
 • krótkie terminy realizacji wyceny,
 • minimalizację uznaniowości w procesie wyceny - wycena w maksymalnym stopniu oparta jest na wskaźnikach obiektywnych oraz opracowaniach uznanych autorytetów rynkowych.

 

 Jak wygląda proces wyceny?

Poniżej przedstawiony jest typowy przebieg procesu zlecenia i realizacji wyceny spółki:

 1. Omówienie Państwa oczekiwań co do celu wyceny.
 2. Podpisanie umowy o zachowaniu poufności (NDA) w razie takiej potrzeby.
 3. Przekazanie przez Państwa informacji o:
  1. wycenianej spółce, w tym sprawozdań finansowych oraz ewentualnie posiadanych prognoz i projekcji finansowych,
  2. specyfice branży, w której działa spółka,
  3. podmiotach stanowiących bezpośrednią konkurencję.
 4. Przedstawienie Państwu rekomendacji metod wyceny najbardziej adekwatnych do sytuacji wycenianej spółki.
 5. Złożenie Państwu oferty cenowej na wykonanie wyceny.
 6. Podpisanie umowy.
 7. Pozyskanie informacji koniecznych do przeprowadzenia wyceny.
 8. Przeprowadzenie procesu wyceny. (Tutaj opis procesu dla metody DCF)
 9. Przekazanie Państwu wersji roboczej raportu (części opisowe) w celu poprawy ewentualnych nieścisłości wynikających z niepełnego lub niewłaściwego zrozumienia przez nas materiałów dotyczących spółki wycenianej przekazanych przez Państwa.
 10. Przekazanie Państwu gotowego raportu z wyceny.

W podobny sposób przebiega wycena innych aktywów – znaków towarowych, udziałów w spółkach itp.

 

Jak rozpocząć współpracę?

 

 Co jest efektem przeprowadzonego procesu wyceny?

Wycena spis tresciEfektem końcowym przeprowadzonej wyceny jest opracowanie zwane raportem z wyceny. W zależności od potrzeb raport ten może być mniej lub bardziej rozbudowany. Np. właściciel nie potrzebuje dokładnego opisu wycenianej spółki, ale potencjalny inwestor zewnętrzny na pewno będzie oczekiwał w raporcie z wyceny opisu spółki, omówienia jej sytuacji finansowej, a także wskazania czynników wpływających na jej działanie i przyszłe wyniki finansowe.

Raport z wyceny zawiera nie tylko oszacowanie wartości wycenianego aktywa, ale również:

 • uzasadnienie wybranej metody wyceny,
 • jej omówienie,
 • a także wskazanie założeń przyjętych do wyznaczenia oszacowania wartości wycenianego aktywa.

W przypadku spółek raport często zawiera analizę finansową opartą na wynikach historycznych.

 

Obok zamieszczony jest przykładowy spis treści raportu z wyceny spółki, której wartośc była szacowana jedną z metod dochodowych - metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF.

 

Skontaktuj się z nami!

 

 Ile kosztuje wycena?

Oczywiście każda wycena jest nieco inna, wymaga zastosowania odpowiednich metod oraz przeprowadzenia mniej lub bardziej czasochłonnych analiz. Również zawartość raportu z wyceny może się różnić, dlatego trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie „ile kosztuje wycena?” nie znając jeszcze specyfiki wycenianego aktywa i najbardziej adekwatnego podejścia do wyceny.

Po zapoznaniu się z Państwa oczekiwaniami oraz uwarunkowaniami dotyczącymi wycenianego aktywa, przygotujemy dla Państwa indywidualną ofertę wskazującą przewidywany zakres prac oraz cenę usługi.

 

 Jak zlecić wycenę?

W celu uzyskania:

 • darmowej konsultacji,
 • indywidualnej oferty cenowej przeprowadzenia procesu wyceny Państwa aktywa,
 • odpowiedzi na dodatkowe pytania,

prosimy o kontakt:

 • telefoniczny               532 088 734
 • mailowy                      Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • lub poprzez wypełnienie formularza kontaktowego.

W trakcie rozmowy lub korespondencji mailowej:

 • postaramy się wstępnie zapoznać z celem i specyfiką wyceny,
 • odpowiemy na pytania,
 • udzielimy wyjaśnień,
 • na podstawie zebranych informacji przygotujemy dla Państwa korzystną ofertę usług ze wskazaniem planowanego zakresu działań wraz z ceną.

Kontakt z nami nie wiąże się dla Państwa z żadnymi zobowiązaniami i kosztami.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w zakresie wycen!