[WYCENA] Portfel znaków towarowych – branża spożywcza

Na potrzeby właścicieli dokonaliśmy wyceny portfela znaków towarowych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwo działające w branży spożywczej. Znaki towarowe wchodzące w skład portfela są zarejestrowane lub zgłoszone do ochrony w urzędzie patentowym w Polsce. Jeden ze znaków pełni funkcję znaku firmowego, a pozostałe znaki służą do oznaczania produktów oraz są wykorzystywane w działaniach promocyjnych przedsiębiorstwa.

 

[WYCENA] Producent chemii budowlanej

Przeprowadziliśmy wycenę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będącej od 30 lat producentem chemii budowlanej i przemysłowej.

Najważniejszymi grupami jej produktów są:

 

[WYCENA] Spółka usługowa – branża elektryczna

Przeprowadziliśmy wycenę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której działalność obejmuje aktywność w branżach Computer Services, Electrical Equipment oraz Engineering/Construction.  Podmiot funkcjonuje na rynku od 8 lat.

 

[WYCENA] Wycena spółki z branży metalowej

Przeprowadziliśmy oszacowanie wartości spółki działającej w branży metalowej. Jej działalność koncentruje się w czterech podstawowych obszarach:

  • cięcie blach,
  • obróbka plastyczna,
  • obróbka mechaniczna,
  • produkcja wyrobów własnych.

 

[WYCENA] Spółka z branży spożywczej - crowdfunding

Na potrzeby platformy crowdfundingowej dokonaliśmy oszacowania wartości spółki zajmującej się handlem produktami spożywczymi. Ze względu na specyfikę projektu zakładającą pozyskanie od podmiotu wycenianego mniejszej niż standardowo ilości informacji, oszacowanie wartości odbyło się w sposób uproszczony, bez przeprowadzenia pełnego procesu wyceny.

 

[Analiza] Zastrzeżenia do opinii biegłego sądowego

Przeprowadziliśmy analizę opinii uzupełniającej biegłego sądowego sporządzonej w maju 2021 roku na okoliczność ustalenia wartości przedsiębiorstwa w 1951 roku.

 

[Analiza] Prognoza przychodów i kosztów - spółka gamingowa

Dla spółki z branży GameDev opracowaliśmy prognozę przychodów i kosztów na podstawie danych rynkowych oraz informacji pochodzących ze spółki. Wynikiem prac było opracowanie prezentujące zbiorczo przychody i koszty oraz arkusz Excela pozwalający na ich dokładniejszą analizę.

 

[Finansowanie] Podmiot deweloperski

Pomogliśmy w pozyskaniu finansowania prywatnego (pożyczka) w kwocie 0,5 mln złotych dla podmiotu realizującego projekt deweloperski pod Krakowem. Pożyczkodawcą był inwestor prywatny.