[WYCENA] Spółka z branży OZE

Przeprowadziliśmy wycenę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która planuje przekształcenie w spółkę akcyjna i pozyskanie kapitału w ramach emisji crowdfundingowej. Spółka zajmuje się obrotem energią elektryczną oraz sprzedażą rozwiązań z obszaru OZE (odnawialnych źródeł energii), w szczególności fotowoltaiką oraz pompami ciepła. Podmiot funkcjonuje na rynku od 12 lat, świadcząc usługi dla biznesu (B2B) oraz dla klientów detalicznych (B2C).

 

[WYCENA] Wycena spółek na potrzeby połączenia

Przeprowadziliśmy proces wyceny dwóch spółek z branży inwestycji finansowych. Sporządzone wyceny stanowią załączniki planu połączenia (w drodze przejęcia), którego sporządzenie jest wymagane przez KSH (kodeks spółek handlowych).

 

[Finansowanie] Spółka budowlana

Pomogliśmy w pozyskaniu pożyczki w kwocie 0,13 mln złotych dla budowlanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z Podbeskidzia. Środki zostały przeznaczone na zwiększenie skali działalności (m.in. na szkolenia pracowników, zakup narzędzi, wpłatę własną w celu sfinansowania leasingiem pojazdu roboczego, zwiększenie kapitału obrotowego firmy).

 

[Analiza] Zastrzeżenia do dwóch opinii biegłego sądowego

Przeprowadziliśmy analizę opinii biegłego sądowego określających wartość 95% udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz 100% kapitału własnego spółki komandytowej, w której komplementariuszem była wspomniana spółka z o.o. Opinie były sporządzone przez biegłego w listopadzie 2021 roku, według stanu spółek na czerwiec 2019 roku (Dzień Wyceny), przy zastosowaniu cen aktualnych.

 

[WYCENA] Portfel znaków towarowych – branża spożywcza

Na potrzeby właścicieli dokonaliśmy wyceny portfela znaków towarowych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwo działające w branży spożywczej. Znaki towarowe wchodzące w skład portfela są zarejestrowane lub zgłoszone do ochrony w urzędzie patentowym w Polsce. Jeden ze znaków pełni funkcję znaku firmowego, a pozostałe znaki służą do oznaczania produktów oraz są wykorzystywane w działaniach promocyjnych przedsiębiorstwa.

 

[WYCENA] Producent chemii budowlanej

Przeprowadziliśmy wycenę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będącej od 30 lat producentem chemii budowlanej i przemysłowej.

Najważniejszymi grupami jej produktów są:

 

[WYCENA] Spółka usługowa – branża elektryczna

Przeprowadziliśmy wycenę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której działalność obejmuje aktywność w branżach Computer Services, Electrical Equipment oraz Engineering/Construction.  Podmiot funkcjonuje na rynku od 8 lat.

 

[WYCENA] Wycena spółki z branży metalowej

Przeprowadziliśmy oszacowanie wartości spółki działającej w branży metalowej. Jej działalność koncentruje się w czterech podstawowych obszarach:

  • cięcie blach,
  • obróbka plastyczna,
  • obróbka mechaniczna,
  • produkcja wyrobów własnych.