[Analiza] Biznesplan dla spółki zmieniającej profil działalności

Dla spółki akcyjnej całkowicie zmieniającej profil działalności stworzyliśmy plan działania na najbliższe 10 kwartałów.

Opracowanie zawierało m.in.:

 

  • opis nowych rodzajów aktywności biznesowej wraz z uzasadnieniem ich wyboru,
  • przygotowanie modelu działalności,
  • analizę przewag konkurencyjnych,
  • harmonogram wymaganych działań,
  • wskazanie niezbędnego personelu,
  • plan marketingowy,
  • prognozę finansową,
  • analizę SWOT,
  • analizę jednego z rynków (kluczowego z punktu widzenia spółki oraz dynamicznie się rozwijającego), na których spółka rozpocznie działalność.

Adresatem przygotowanego przez nas dokumentu jest zarząd oraz akcjonariusze spółki.

Termin realizacji projektu: czerwiec – lipiec 2020