[Analiza] Zastrzeżenia do opinii biegłego sądowego

Przeprowadziliśmy analizę opinii uzupełniającej biegłego sądowego sporządzonej w maju 2021 roku na okoliczność ustalenia wartości przedsiębiorstwa w 1951 roku.

Naszym zadaniem było wykazanie wpływu wartości pieniądza w czasie na wartość wycenianego przedsiębiorstwa. Zastrzeżenia bazowały na szerokim odwołaniu się do literatury i prac naukowych znanych ekonomistów. Wykazana została racjonalność indeksowania wartości przedsiębiorstwa złotem (kruszcem), a także podkreślona konieczność rozróżniania wartości waluty (nie tylko złotych, ale i dolarów amerykańskich) w zależności od dnia, na który są prowadzone obliczenia (połowa XX wieku oraz lata 20-te XXI wieku).

Termin realizacji projektu: sierpień 2021