Emisja obligacji spółki zajmującej się wynajmem samochodów

We współpracy z renomowaną kancelarią prawną realizowaliśmy emisję obligacji dużej firmy działającej w branży motoryzacyjnej. W ramach projektu służyliśmy naszą wiedzą oraz doświadczeniem praktycznym dotyczącym: konstrukcji obligacji korporacyjnych, aspektów formalnych i biznesowych związanych z procesem emisji, a także znajomości standardów panujących na rynku.

Zakres naszych działań obejmował:

 1. Współpracę z kancelarią prawną w zakresie przygotowania kompletu wymaganych dokumentów oraz procedur.
 2. Przygotowanie wzorów dokumentów:
  1. zawiadomienia o emisji,
  2. zaproszenia do składania deklaracji nabycia obligacji,
  3. deklaracji nabycia obligacji,
  4. warunków emisji obligacji w tym:
   1. uzgodnionego katalogu, opisu i poziomu istotności przypadków naruszeń (kowenantów),
   2. regulaminu/zasad zgromadzenia obligatariuszy,
 • mechanizmu amortyzacji obligacji,
 1. propozycji nabycia obligacji,
 2. oświadczenia o przyjęciu propozycji nabycia obligacji,
 3. informacji o przydziale obligacji.
 1. Współpracę z domem maklerskim oferującym obligacje w zakresie ostatecznego kształtu dokumentacji i parametrów oferowanych obligacji.

Termin realizacji projektu: styczeń-maj 2018