[DORADZTWO] Wsparcie strony sprzedającej w zakresie negocjacji transakcji zbycia udziałów

Doradzaliśmy w zakresie negocjacji warunków przejęcia firmy przez zagranicznego inwestora branżowego.

Analizowaliśmy proponowaną strukturę i parametry transakcji (w tym earnout) oraz zagrożenia wynikające z rezydencji podmiotu mającego nabyć udziały (offshore). Współnegocjowaliśmy list intencyjny oraz umowę SPA (the Sale and Purchase Agreement – umowa sprzedaży udziałów).

Termin realizacji projektu: wrzesień 2014