[WYCENA] Wycena spółki zajmującej się produkcjami dźwiękowymi

Przeprowadziliśmy wycenę spółki zajmującej się nagrywaniem różnych form dźwiękowych - od spotów reklamowych przeznaczonych do emisji w radiu, obiektach handlowych, Internecie, poprzez zapowiedzi telefoniczne i systemy IVR w języku polskim i językach obcych, aż po ścieżki dźwiękowe prezentacji multimedialnych, reklam telewizyjnych, filmów dokumentalnych, instruktażowych, korporacyjnych i innych.

W swej pracy spółka korzysta z banków głosów lektorskich - polskich i zagranicznych, bibliotek muzycznych z całego świata i własnych kompozycji oraz zestawów efektów dźwiękowych.

Nową drogą rozwoju jest montaż obrazu z dźwiękiem (postsynchrony), nagrywanie głosów lektorskich, ścieżki muzycznej, efektów dźwiękowych do reklam telewizyjnych, internetowych oraz filmów.

Wyceny dokonaliśmy:

  • Metodą majątkową: metodą aktywów netto – na potrzeby wyceny spółka przygotowała bilans pro-forma na dzień wyceny; wszystkie pozycje w tym bilansie zostały ujęte w wartościach godziwych.
  • Metodą dochodową: metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) w wariancie FCFE (Free Cash Flow for Equity) – spółka jest podmiotem rentownym i planuje kontynuować aktualnie prowadzoną działalność usługową; racjonalnym jest zatem wykorzystanie do jej wyceny metody dochodowej, jako pozwalającej wycenić efekt przyszłych działań spółki.

Termin realizacji projektu: kwiecień-czerwiec 2019