[WYCENA] Wycena integratora IT

Przeprowadziliśmy wycenę podmiotu, którego głównym przedmiotem działalności jest świadczenie usług integracji systemów IT. Spółka prowadzi również prace rozwojowe w perspektywicznym obszarze Internetu Rzeczy (Internet of Things, IoT) rozwijając system przeznaczony m.in. dla hoteli. Działania te w najbliższych latach będą wspierane dotacjami.

Wycena spółki została wykonana przy założeniu kontynuacji i rozwoju aktualnie prowadzonej działalności integracyjnej oraz realizacji projektu związanego z Internetem Rzeczy, co przyczyni się w przyszłości do wzrostu poziomu przychodów oraz zysków spółki.

W związku z powyższym do oszacowania wartości spółki zastosowaliśmy metodę dochodową DCF (zdyskontowanych przepływów pieniężnych), gdyż m.in. pozwala uwzględnić w wycenie jej plany rozwojowe.

Termin realizacji projektu: wrzesień – listopad 2020