[WYCENA] Wycena spółek na potrzeby połączenia

Przeprowadziliśmy proces wyceny dwóch spółek z branży inwestycji finansowych. Sporządzone wyceny stanowią załączniki planu połączenia (w drodze przejęcia), którego sporządzenie jest wymagane przez KSH (kodeks spółek handlowych).

Spółka przejmująca to spółka akcyjna wpisana do Rejestru zarządzających ASI (Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Spółka inwestuje m.in. w branże: GameDev (gry wideo), IT, nowoczesnych technologii, farmaceutyczną, biotechnologiczną oraz fotowoltaiczną.

Spółka przejmowana to również spółka akcyjna. Dotychczas prowadziła działalność inwestycyjną w branży GameDev. Dla spółek, których udziały lub akcje kupuje, jest atrakcyjnym inwestorem. Wynika to z faktu, że dzięki posiadanemu doświadczeniu, poza kapitałem, dostarcza podmiotom, w które inwestuje, wiedzę merytoryczną i wsparcie związane z wprowadzaniem spółek na giełdę. Udziela im także wsparcia marketingowego.

Celem wyceny było ustalenie rynkowej wartości majątku spółek na potrzeby połączenia.

Wyceny zostały sporządzone metodą skorygowanych aktywów netto (jedna z metod majątkowych). Przemawiały za tym m.in. poniższe argumenty:

  • większość praktyków wyceny uważa tę metodę [skorygowanych aktywów netto - red.] za odpowiednią w szczególności do wyceny banków, funduszy powierniczych, firm ubezpieczeniowych i spółek nieruchomościowych,[1]
  • głównymi składnikami majątku spółek są aktywa finansowe (środki pieniężne oraz nabyte pakiety akcji i udziałów spółek),
  • spółka przejmująca przeszła pomyślnie procedowanie przed Komisją Nadzoru Finansowego i uzyskała wpis do Rejestru ZASI (zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi).

Zlecenie obejmowało również przygotowanie wyliczenia i rekomendacji parytetu wymiany akcji.

Termin realizacji projektu: luty 2022

 

[1] Dariusz Zarzecki, Praktyczne aspekty wyceny przedsiębiorstw metodą wartości skorygowanych netto, Przegląd organizacji, nr 12/99, s. 34.