[WYCENA] Wycena spółki z branży ochrony mienia

Zakończyliśmy wycenę dobrze funkcjonującego przedsiębiorstwa z branży ochrony mienia. Spółka świadczy usługi ochrony obiektów biurowych, handlowych, produkcyjnych, przemysłowych, szkół, klinik i innych. Spółka oferuje ponadto projektowanie oraz montaż elektronicznych systemów zabezpieczeń tj. systemów alarmowych, napadowych, kontroli dostępu oraz inteligentnych systemów telewizji przemysłowej CCTV.

Wyceniana spółka jest podmiotem od kilku lat funkcjonującym na rynku i planuje zwiększenie skali działalności usługowej poprzez pozyskiwanie nowych zleceń i rozszerzenie zasięgu terytorialnego.

Przy wyborze metody wyceny wzięliśmy pod uwagę specyfikę przedsiębiorstwa oraz jego indywidualne uwarunkowania i na tej podstawie zastosowaliśmy metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) w wariancie FCFE (Free Cash Flow for Equity), czyli bazującą na prognozowaniu i dyskontowaniu wolnych przepływów pieniężnych przynależnych do kapitału własnego.

Warto zauważyć, że obserwowana w ostatnich latach konsolidacja branży rynku ochrony mienia może być dodatkowym atutem dla potencjalnego inwestora, zwłaszcza zaznajomionego z branżą. Jak podaje Deloitte w 2021 roku wartość rynku ochrony w Polsce wyniesie ponad 11 mld zł.

Termin realizacji projektu: październik 2019 - kwiecień 2020