[WYCENA] Wycena spółki zajmującej się hurtowym handlem produktami spożywczymi

Przeprowadziliśmy wycenę spółki, której głównym przedmiotem działalności jest międzynarodowy handel produktami mleczarskimi. Wieloletnia działalność pozwoliła jej wypracować solidne relacje biznesowe oraz zbudować bazę stałych dostawców i odbiorców towarów.

Wycena została wykonana przy założeniu kontynuacji i rozwoju aktualnie prowadzonej działalności handlowej, dlatego też do oszacowania wartości spółki zastosowaliśmy metodę dochodową DCF (zdyskontowanych przepływów pieniężnych), gdyż m.in. pozwala uwzględnić plany rozwojowe spółki.

Termin realizacji projektu: listopad 2020