Wycena znaku towarowego oraz zarejestrowanych wzorów wspólnotowych

Wyceniliśmy znak towarowy oraz zarejestrowane wzory wspólnotowe dla producenta elektroniki użytkowej.

Znak towarowy jest obecnie wykorzystywany do oznaczania produktów obecnych na rynku od kilku lat, a w przyszłości jego zastosowanie zostanie rozszerzone o nowe urządzenia i usługi. Będzie również najprawdopodobniej pełnił funkcję znaku firmowego. Z tego powodu wycena została wykonana metodą zwolnienia z opłat licencyjnych (Relief from Royalties), co pozwoliło uwzględnić przyszłe korzyści ekonomiczne, jakie będą efektem posiadania i używania znaku towarowego. Metoda ta wskazuje szacunkową wartość znaku towarowego na dzień wyceny przy założeniu realizacji prognozy przyszłych wyników finansowych.

Zarejestrowane wzory wspólnotowe są wykorzystywane do produkcji urządzeń oznaczanych znakiem towarowym. W przeciwieństwie do wartości niematerialnych, takich jak znak towarowy, nie są przedmiotem samodzielnego marketingu i reklamy. Najprawdopodobniej brak jest też (albo są bardzo trudno dostępne) informacji o transakcjach rynkowych takimi aktywami lub o stawkach opłat za korzystanie z tych specyficznych aktywów. W związku z tym bardzo trudno obiektywnie i precyzyjnie określić, jaką wartość dodaną do całego produktu wnoszą zarejestrowane wzory wspólnotowe i oszacować ich rynkową wartość, dlatego też do oszacowania wartości zarejestrowanych wzorów wspólnotowych zastosowano metodę kosztową.

Termin realizacji projektu: grudzień 2019 – styczeń 2020