Wycena spółki handlowejWyceniliśmy spółkę akcyjną (specjalistyczna firma handlowa oferująca produkty z pogranicza informatyki i telekomunikacji, importer oraz dystrybutor sprzętu sieci bezprzewodowych) na potrzeby transakcji M&A (odwrotne połączenie).

Wycena została dokonana dwoma metodami: zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) i metodą porównawczą.

 

[FINANSOWANIE] Spółka usługowa

Pomogliśmy w pozyskaniu finansowania bankowego (kredyt obrotowy bez zabezpieczeń) dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zajmująca się prowadzeniem centrów zabaw dla dzieci.

 

[DORADZTWO] Emisja obligacji przez firmę deweloperską

Dla doradcy transakcyjnego firmy deweloperskiej stworzyliśmy kompletną dokumentację potrzebną do przeprowadzania emisji obligacji korporacyjnych oraz uczestniczyliśmy w przygotowaniach do emisji.

Prace obejmowały:

 

[DORADZTWO] Optymalizacja procesów finansowych

Dla spółki z branży rozrywki przygotowaliśmy plan finansowania realizowanych inwestycji oraz zrefinansowania posiadanego zadłużenia. 

 

[DORADZTWO] Emisja obligacji przez firmę pożyczkową

Dla firmy działającej w branży pożyczek hipotecznych stworzyliśmy kompletną dokumentację potrzebną do przeprowadzania emisji obligacji korporacyjnych, a także zapewniliśmy doradztwo przy procesie pierwszej emisji.

Prace obejmowały:

 

Wycena mniejszościowego pakietu akcji spółki handlowejOszacowaliśmy wartość spółki handlowej zajmującej się dostarczaniem sprzętu komputerowego (głównie w zakresie rozwiązań sieciowych).

 

Negocjacje z inwestorem branżowym

Doradzaliśmy w negocjacjach dotyczących pozyskania inwestora branżowego (azjatycka spółka giełdowa) dla polskiej spółki informatycznej będącej dostawcą rozwiązań i technologii e-security.

 

Wsparcie strony sprzedającej w zakresie negocjacji transakcji zbycia udziałów

Doradzaliśmy w zakresie negocjacji warunków przejęcia firmy przez zagranicznego inwestora branżowego.