Finansowanie • Doradztwo Wyceny • Inwestycje

Prywatny Inkubator Biznesów (PIB-Finanse) jest firmą założoną przez osoby od wielu lat związane z usługami z zakresu zarządzania aktywami (asset management), inwestycjami, analizami finansowymi, bankowością inwestycyjną i prawem. Nasze doświadczenia obejmują zarówno wprowadzanie na polski rynek pionierskich, autorskich rozwiązań w zakresie inwestowania kapitału, jak i udział w znaczących transakcjach corporate finance.

Współpracowaliśmy z wieloma przedsiębiorcami reprezentującymi zarówno małe firmy, jak i wielkie spółki giełdowe. Potrafimy zidentyfikować potrzeby właścicieli stających przed pytaniem – jak rozwinąć firmę?

Przedsiębiorcom i zarządzanym przez nich firmom oferujemy usługi:

 

Finanse z sensem

Jako osoby od wielu lat związane z inwestycjami, giełdą i zarządzaniem aktywami, doskonale znamy nowoczesny rynek produktów inwestycyjnych i rozumiemy oczekiwania osób zastanawiających się – w co inwestować? Posiadaczom wolnych środków polecamy ciekawe formy inwestycji. Wskazujemy odpowiednie projekty, zależnie od preferencji i doświadczenia inwestora.

Bezpłatnie oferujemy proste i zyskowne sposoby lokowania nadwyżek finansowych:

 

Promujemy wyłącznie rozwiązania, z których sami chcielibyśmy skorzystać!