Nasza misja

Wyszukiwanie w szerokiej ofercie rynkowej nielicznych rozwiązań inwestycyjnych oraz finansowych oferujących istotną wartość dodaną dla naszych Klientów.

Finansowanie - Doradztwo - Inwestycje


Prywatny Inkubator Biznesów (PIB-Finanse) jest firmą założoną przez osoby od wielu lat związane z usługami z zakresu zarządzania aktywami (asset management), inwestycjami, analizami finansowymi, bankowością inwestycyjną i prawem. Nasze doświadczenia obejmują zarówno wprowadzanie na polski rynek pionierskich, autorskich rozwiązań w zakresie inwestowania kapitału, jak i udział w znaczących transakcjach corporate finance.

Współpracowaliśmy z wieloma przedsiębiorcami reprezentującymi zarówno małe firmy, jak i wielkie spółki giełdowe. Potrafimy zidentyfikować potrzeby właścicieli stających przed pytaniem – jak rozwinąć firmę?

Przedsiębiorcom i zarządzanym przez nich firmom oferujemy usługi:

Jako osoby od wielu lat związane z inwestycjami, giełdą i zarządzaniem aktywami, doskonale znamy nowoczesny rynek produktów inwestycyjnych i rozumiemy oczekiwania osób zastanawiających się – w co inwestować? Posiadaczom wolnych środków polecamy ciekawe formy inwestycji. Wskazujemy odpowiednie projekty, zależnie od preferencji i doświadczenia inwestora.

Bezpłatnie oferujemy proste i zyskowne sposoby lokowania nadwyżek finansowych:

Promujemy wyłącznie rozwiązania, z których sami chcielibyśmy skorzystać!

Doradztwo dla firm

Prowadzicie Państwo biznes, na którym się bardzo dobrze znacie. Przychodzi jednak taki moment, że obiektywne spojrzenie osoby z zewnątrz może pomóc wypracować plany dalszego rozwoju, wybrać optymalny sposób sfinansowania kolejnych inwestycji, a może pozwoli dobrze sprzedać firmę i zainwestować pozyskane w ten sposób środki w nowe przedsięwzięcia lub umożliwi zostanie rentierem. Oferujemy Państwu nasze kilkunastoletnie doświadczenie na rynku kapitałowym – chętnie doradzimy w kwestiach strategiczno-finansowych.


Optymalizacja dochodów

Prowadzenie biznesu wiąże się z koniecznością ponoszenia różnego rodzaju kosztów. Niektóre z nich mogą być optymalizowane, a inne wręcz likwidowane. Model, w którym prowadzona jest działalność, a także jurysdykcja, której podlegają poszczególne podmioty z grupy kapitałowej, decydują o tym, jak duża część wypracowanych zysków trafi do właściciela biznesu. Dzięki współpracy z najwyższej klasy specjalistami pomagamy w wyborze i wdrożeniu rozwiązań polskich oraz opartych o podmioty zagraniczne (tzw. spółki offshore).


Finansowanie

Każdy biznes potrzebuje finansowania, bez tego nie może się rozwijać. Dobrze jeśli środki własne i kredyty bankowe wystarczają do realizacji planów ekspansji. Jeśli jednak to za mało, to być może warto pomyśleć  o pozyskaniu finansowania zewnętrznego: dłużnego w drodze emisji obligacji korporacyjnych lub rozważyć podniesienie kapitału spółki poprzez znalezienie jednego albo więcej nowych wspólników czy akcjonariuszy.

Emisja długu (kredyt, obligacje korporacyjne, leasing) jest związana ze spłatą odsetek. W większości wypadków odsetki stanowią koszt uzyskania przychodów co zmniejsza podstawę opodatkowania. Z kolei emisja akcji nie wymaga spłaty odsetek ani zainwestowanej kwoty, pozwalając szybko rozwinąć firmę, jednakże wiąże się z utratą części kontroli nad swoją spółką.

Chętnie pomożemy w wyborze optymalnej metody finansowania, a następnie sprawnie przeprowadzimy cały proces pozyskania kapitału dla Państwa firmy.


Wymiana walut

Rynek walutowy (ang. Foreign Exchange - Forex) to obecnie największy rynek świata, którego dzienne obroty liczone są w bilionach dolarów. Konieczność wymiany walut spowodowana jest handlem międzynarodowym, ale również chęcią spekulacji na ruchach kursów walutowych.

W swojej ofercie posiadamy atrakcyjne rozwiązania dla osób chcących wymieniać rzeczywiste pieniądze oraz dla inwestorów zainteresowanych spekulacją na walutach.

Konieczność spłaty kredytu walutowego, opłacenia zakupów w Internecie, czy zapewnienia sobie środków na zagraniczne wojaże biznesowe lub wakacyjne, wymaga posiadania rzeczywistej waluty – w takim wypadku zapraszamy do skorzystania z usług Kantoru Walutowego Alior Banku.

Dla osób chcących zarabiać dzięki zmienności cen walut brokerzy forexowi oferują bardzo wysoką dźwignię finansową. W tym obszarze polecamy usługi jednego ze światowych liderów detalicznego rynku Forex – firmy FXCM UK.


Inwestowanie/IKE

Bardzo często instytucje finansowe  bombardują rynek hałaśliwymi reklamami przeróżnych możliwości inwestycyjnych. Jednak niezwykle trudno ocenić te propozycje. Co wybrać? Gdzie ulokować swoje zarobione pieniądze? Wychodząc naprzeciw tym dylematom oferujemy proste, zrozumiałe, skuteczne, tanie a często całkowicie bezpłatne rozwiązania inwestycyjne. Zamiast wiążących na długie lata umów ubezpieczeniowych, skomplikowanych produktów strukturyzowanych, drogich funduszy inwestycyjnych i małorentownych lokat bankowych proponujemy skorzystanie m.in. z IKE (indywidualnych kont emerytalnych), obligacji korporacyjnych (dostępnych w ramach ofert prywatnych kierowanych do ograniczonej liczby inwestorów), udziałów i akcji (w tym również oferowanych w emisjach prywatnych, tylko dla inwestorów wytypowanych przez emitentów) oraz inwestycji zagranicznych poprzez licencjonowane instytucje finansowe.