Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności i polityki cookies („Polityka”) obowiązujące w serwisie internetowym www.PIB-Finanse.pl („Serwis”) którego właścicielem jest  Prywatny Inkubator Biznesów sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-418) przy ulicy Zakopiańskiej 2a/16 („PIB”).

Osoba korzystająca z Serwisu („Użytkownik”) wyraża zgodę na poniższą Politykę.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. W Serwisie nie są gromadzone dane osobowe.
 2. Formularze kontaktowe dostępne w Serwisie służą jedynie do kontaktu Użytkowników z PIB. Nie są to formularze rejestracyjne.
 3. Jeśli w trakcie korespondencji lub rozmowy telefonicznej będącej efektem wypełnienia formularza kontaktowego przez Użytkownika, Użytkownik wyrazi chęć współpracy z PIB, zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Po uzyskaniu takiej zgody, PIB będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika w dedykowanym systemie („System”) działającym poza Serwisem.
 4. Dane osobowe umieszczane w Systemie są przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane przez PIB zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
 5. Przetwarzane dane obejmują co najmniej imię, nazwisko i adres mailowy.
 6. Dane osobowe są wykorzystywane do przekazywania Użytkownikowi informacji o ofertach PIB oraz podmiotów trzecich (m.in. emitentów papierów wartościowych). W celu przygotowania indywidualnych ofert (np. imiennych propozycji nabycia) dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów trzecich.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo do: wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz żądania usunięcia ich z bazy.
 8. Zbiór danych osobowych Użytkowników przetwarzany przez PIB został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (numer księgi rejestrowej: 143346).

Cookies (Ciasteczka)

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem tych zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Prywatny Inkubator Biznesów sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-418) przy ulicy Zakopiańskiej 2a/16.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 1. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 2. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 3. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Google Analytics

 1. Serwis korzysta z Google Analytics, czyli narzędzia do analizy ruchu na stronach internetowych.  Google Analytics używa cookies, a informacje na temat korzystania z Serwisu przez Użytkownika z tychże cookies (włącznie z jego adresem IP) są przekazywane do Google i przechowywane na jego serwerach.
 2. Każdy Użytkownik może wpływać na sposób, w jaki Google Analytics gromadzi dane Użytkownika, dzięki dodatkowi do przeglądarki internetowej blokującemu Google Analytics. Przekazuje on do skryptu JavaScript Google Analytics instrukcję, by informacje o wizycie na danej witrynie nie były przesyłane do Google Analytics. Dodatek jest dostępny pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Wyłączenie odpowiedzialności

Treści zamieszczone w Serwisie są treściami informacyjnymi i nie powinny być traktowane jako porady finansowe ani rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych. Nie stanowią one też porady prawnej ani oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Zmiany Polityki

PIB zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki przez opublikowanie nowej Polityki prywatności i polityki cookies na tej stronie.