Wycena przedsiębiorstw i znaków towarowych

Opierając się na długoletnim doświadczeniu oraz wiedzy pozyskanej z najbardziej wiarygodnych źródeł, oferujemy profesjonalne, rzetelne wyceny. Wyceniamy m.in. spółki (firmy), udziały w spółkach z o.o., akcje, wartości niematerialne i prawne (np. znaki towarowe).

Wycena majątku polega na oszacowaniu wartości z wykorzystaniem różnych metod i technik dobranych w taki sposób, aby jak najlepiej odzwierciedlić wartość w dla danego celu wyceny. Zwykle wykorzystuje się więcej niż jedną metodę/technikę, a wynikiem przeprowadzonej wyceny może być przedział, w którym zawiera się wartość wycenianego majątku.

Realizowane przez nas wyceny mogą być wykorzystane tak do celów wewnętrznych (np. negocjacje transakcji między współwłaścicielami biznesu, rozliczanie zarządu z osiągniętych wyników tj. wzrostu wartości firmy) jaki i zewnętrznych (np. ustalanie ceny sprzedaży biznesu lub parytetu wymiany udziałów).

W zależności od potrzeb raport z wyceny może być mniej lub bardziej rozbudowany. Np. właściciel nie potrzebuje dokładnego opisu wycenianej spółki, ale potencjalny inwestor zewnętrzny na pewno będzie oczekiwał w raporcie z wyceny opisu spółki, jej sytuacji finansowej, a także czynników wpływających na jej działanie i przyszłe wyniki finansowe.

 

Wyceny spółek, udziałów i akcji

Zajmujemy się wycenami tak całych przedsiębiorstw, jak i ich zorganizowanych części (np. wyodrębnionych zakładów) oraz pakietów udziałów w spółce z o.o. lub akcji.

Istnieje bardzo wiele różnych motywów wyceny przedsiębiorstw i nie sposób wymienić ich wszystkich. Nie jest też naszym celem przytaczanie tu wielu różnych teoretycznych podziałów zaproponowanych przez wielu naukowców. W praktyce najczęściej przesłankami do takich wycen są:

 • kupno bądź sprzedaż przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części,
 • dzierżawa lub odpłatne udostępnienie majątku,
 • połączenia przedsiębiorstw i inne przekształcenia własnościowe,
 • zmiana formy prawnej działalności,
 • poszukiwanie inwestorów branżowych lub finansowych
 • oferta publiczna (IPO) i niepubliczna (pre-IPO),
 • pomiar wartości dla celów wynagradzania kadry menedżerskiej,
 • działania restrukturyzacyjne,
 • określenie wartości dla celów podatkowych lub ubezpieczeniowych.

Tutaj można znaleźć dokładniejsze omówienie metod wyceny przedsiębiorstw.

 

Wyceny znaków towarowych

Osobne miejsce wśród wycen, zajmują wyceny znaków towarowych i innych podobnych wartości niematerialnych. Istnieje szereg różnych metod wyceny tych specyficznych składników majątkowych.

Każdy z przypadków rozpatrujemy indywidualnie i wybieramy metody i techniki dające najbardziej miarodajny wynik. Celem wykonania takich wycen może być:

 • kupno bądź sprzedaż znaku towarowego,
 • sprzedaż licencji lub jej odpłatne udostępnienie,
 • wniesienie znaku towarowego do innego podmiotu (także w ramach optymalizacji podatkowej),
 • zastaw na znaku towarowym lub innych wartościach niematerialnych (np. w ramach zabezpieczenia emisji obligacji)

 Tutaj można znaleźć dokładniejsze omówienie wyceny znaków towarowych.

 

Jak działamy w zakresie wycen?

Poniżej przedstawiony jest proces realizacji wyceny spółki na zlecenie Klienta.

 1. Omówienie oczekiwań Klienta co do celu wyceny.
 2. Podpisanie umowy o zachowaniu poufności (NDA) na życzenie Klienta.
 3. Przekazanie przez Klienta informacji o:
  1. wycenianej spółce, w tym sprawozdań finansowych oraz ewentualnie posiadanych prognoz i projekcji finansowych,
  2. specyfice branży, w której działa spółka,
  3. podmiotach stanowiących bezpośrednia konkurencję.
 4. Przedstawienie Klientowi rekomendacji metod wyceny najbardziej adekwatnych do sytuacji wycenianej spółki.
 5. Złożenie Klientowi oferty cenowej na wykonanie wyceny.
 6. Przeprowadzenie procesu wyceny. (Tutaj jest opisany taki proces dla metody DCF)
 7. Przekazanie Klientowi wersji roboczej raportu (części opisowe) w celu poprawy ewentualnych nieścisłości wynikających z niepełnego lub niewłaściwego zrozumienia materiałów dotyczących spółki wycenianej przekazanych przez Klienta.
 8. Przekazanie Klientowi gotowego raportu z wyceny.

 

Ile to kosztuje?

Oczywiście każda wycena jest nieco inna, wymaga zastosowania odpowiednich metod oraz przeprowadzenia mniej lub bardziej czasochłonnych analiz. Również zawartość raportu z wyceny może się bardzo różnić, dlatego trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie „ile kosztuje wycena?”.

Najczęściej jednak jest to kwota z przedziału od około 6.000 złotych do 12.000 złotych za pojedynczą wycenę.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 532 088 734 lub 532 088 737 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w zakresie wycen!